xs
sm
md
lg

เผยยอดคืนเงินรถคันแรก 7.8 แสนราย 5.5 หมื่นล้าน "บัญชีกลาง" แจงสาเหตุความล่าช้า

เผยแพร่:

กรมบัญชีกลางเตรียมทบทวนปรับลดเป้าการเบิกจ่ายงบปี 57 เหตุปัญหาการเมืองส่งผลการเบิกจ่ายของส่วนราชการต่างๆ ติดขัด พร้อมห่วงการจัดทำงบปี 58 ล่าช้า สำหรับการจ่ายเงินในโครงการรถยนต์คันแรก ยอดรวมจนถึงเดือน ม.ค. ได้โอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น 782,544 รายคิดเป็นเงินรวม 55,670 ล้านบาท ส่วนที่มีการร้องเรียนว่า ผู้ได้รับสิทธิได้รับเงินล่าช้านั้น ยืนยันว่าไม่ใช่ขั้นตอนจากกรมบัญชีกลาง แต่ขึ้นกับการตรวจสอบเอกสารและสิทธิจากกรมสรรพสามิต

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางเตรียมทบทวนปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ลงจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 82 เมื่อพิจารณาปัญหาการเมืองที่มีความยืดเยื้อ แม้จะไม่มีปัญหาต่อระบบการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง แต่จะทำให้การเบิกจ่ายของส่วนราชการต่างๆ ติดขัดไม่ทำได้ตามเป้าหมาย เพราะหลายหน่วยงานไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ สำหรับการเบิกเงินงบประมาณขึ้นอยู่กับแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ในช่วงถูกปิดอาคารสำนักงาน หากสามารถสรุปยอดเงินและตั้งเบิกฎีกาได้ กรมบัญชีกลางไม่มีปัญหาพร้อมอนุมัติเงินได้ทันที เพราะเป็นโครงการเดิม ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณไว้แล้ว

สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสแรก ปี 2557 ยังสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 22 สำหรับงบลงทุนเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 15 โดยมียอดจ่ายจริงสูงกว่าเป้าหมายมาก เพราะองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)ได้เบิกจ่ายงบสูงถึง 1.03 แสนล้านบาท เพื่อใช้สำหรับงบประมาณงบอุดหนุน อปท. สัดส่วนมากกว่ากว่าร้อยละ 50 ของงบที่ได้รับจัดสรรในปี 2557 ทำให้การเบิกจ่ายงบลงทุนสูงถึงร้อยละ 27 ขณะที่งบประมาณ ภาพรวมเบิกได้ร้อยละ 30 แต่เมื่อหักรายการพิเศษออกไปจะเห็นว่า การเบิกจ่ายจริงงบภาพรวมจะเหลือเพียงร้อยละ 26

การเบิกจ่ายในปัจจุบันไม่มีปัญหา เช่น ยอดเงินเดือนมกราคมได้โอนเงินทั้งหมดกว่า 50,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินเดือนประจำข้าราชการ 40,000 ล้านบาทและเงินบำนาญอีกกว่า 10,000 ล้านบาท ได้โอนเข้าธนาคารเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการสั่งโอนเท่านั้น ส่วนเดือนกุมภาพันธ์คาดว่าจะไม่มีปัญหาเช่นกัน หากการชุมนุมยังคงยืดเยื้อและไม่สามารถเข้าทำงานที่กรมบัญชีกลางได้ แต่ก็ยังมีคลังจังหวัดใกล้เคียงให้ทำงานได้

ในส่วนของงบลงทุนในปี 57 สำหรับโครงการลงทุนขนาดตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนราชการเจ้าของโครงการลงทุน ต้องเสนอขออนุมัติระดับรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่าจะไม่ดำเนินการไม่ได้เพราะต้องรอการพิจารณาแผนการลงทุนจากรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งมีวงเงินประมาณร้อยละ 10 ของเงินลงทุนกว่า 400,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางเป็นห่วงการจัดทำงบประมาณปี 2558 ซึ่งจะได้รับผลกระทบมาก เพราะตามขั้นตอนปกติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเริ่มจัดทำงบประมาณปี 58 และสรุปกรอบทั้งหมดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ดังนั้น เมื่อการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ล่าช้าออกไป กว่าจะเริ่มจัดตั้งรัฐบาล แถลงนโยบาย จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล คาดว่าการจัดทำงบประมาณอาจล่าช้าออกไปเกือบ 6 เดือน แต่ยืนยันว่าจะไม่กระทบต่องบประจำประเภทเงินเดือน บำนาญ ค่าน้ำ ค่าไฟ เพราะสามารถใช้งบประมาณเดิมเบิกใช้พลางก่อนได้

สำหรับการจ่ายเงินในโครงการรถยนต์คันแรก นายมนัสกล่าวว่า ยอดจนถึงเดือนมกราคม กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิในโครงการแล้วทั้งสิ้น 782,544 รายเป็นเงิน 55,670 ล้านบาท ส่วนที่เป็นการร้องเรียนว่า ผู้ได้รับสิทธิได้รับเงินล่าช้านั้น ยืนยันว่าไม่ใช่ขั้นตอนจากกรมบัญชีกลาง แต่ขึ้นกับการตรวจสอบเอกสารและสิทธิจากกรมสรรพสามิต หากกรมสรรพสามิตส่งรายชื่อมายังกรมบัญชีกลาง จะสามารถโอนเงินได้ในรอบเดือนได้ทันที สำหรับผู้มีปัญหาได้รับเงินช้า อาจมีปัญหา เลขที่บัญชีที่โอนเงินไปไม่ถูกต้อง หรือเอกสารการครอบครองรถไม่ครบ คุณสมบัติไม่ได้ตามกำหนด ดังนั้น หากใครที่ยังได้รับเงินล่าช้า ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความคืบหน้าที่กรมสรรพสามิตเจ้าของโครงการ
กำลังโหลดความคิดเห็น...