xs
sm
md
lg

รับสมัคร YFS 2013 “สุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่”

เผยแพร่:

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับสมัคร YFS 2013 เปิดโอกาสเยาวชนไทยแข่งขันด้านความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงิน ตลอดจนการ
วางแผนการเงิน และแผนการลงทุน พร้อมความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงลึก เพื่อก้าวถึงความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน
สู่สุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรในตลาดทุนไทย จัดแข่งขันโครงการ “Young Financial Star Competition 2013” (YFS 2013) เปิดโอกาสให้แก่เยาวชนไทยระดับอุดมศึกษาก้าวสู่การเป็นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันชีวิต พร้อมแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึก เพื่อเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน

โดยการแข่งขัน “YFS 2013” ในปีนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หลังดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 40,000 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 5,000 คน สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบในโครงการจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งยังได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางการเงินอีกด้วย

สำหรับ YFS 2013 เปิดรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ถึงระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 25 ปี ทุกคณะทุกสาขาวิชาทั่วประเทศ ชิงทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินทั้งใน และต่างประเทศ ทุนอบรม และทดสอบ โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท สนใจสมัครตั้งแต่วันนี้-22 สิงหาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.tsi-thailand.org/yfs
กำลังโหลดความคิดเห็น...