xs
xsm
sm
md
lg

“น้องเก๋” สาวอุดรธานีอัธยาศัยดีแห่งธนาซิตี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“น้องเก๋” เป็นแคดดี้มาได้ 2 ปี เนื่องจากต้องหารายได้พิเศษไว้ใช้จ่าย ส่งตัวเองเรียน โดยใช้เวลาว่างจากการออกรอบกับนาย เพื่ออ่านหนังสือตำราเรียน เธอยึดหลักประจำใจไว้ว่า “ขยันในวันนี้ จะได้สบายในวันข้างหน้า”

ข้อมูล
ชื่อ : อรอนงค์ บุดดีศรี
ชื่อเล่น : เก๋
สนาม : ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
หมายเลข : 113

การเริ่มต้นและประสบการณ์อาชีพแคดดี้
“อาชีพแคดดี้เป็นงานอิสระ เก๋ก็อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หารายได้พิเศษไว้ใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถทำงานไปได้ เรียนไปด้วย เก๋เลยมาทำงานเป็นแคดดี้ ทำมาได้ 2 ปีแล้วค่ะ ปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งใช้เวลาว่างจากการออกรอบกับนายก็มาอ่านหนังสือ เพราะไม่ต้องเข้าเรียน อาชีพแคดดี้จึงเหมาะมากสำหรับตัวเองในขณะนี้ อีกทั้งหารายได้เอง ก็สามารถเก็บไว้กินไว้ใช้ได้อย่างไม่ขาดแคลนค่ะ”

“พูดถึงเรื่องเรียน สำหรับเก๋ก็มีความสำคัญมาก ในหนึ่งเทอมการศึกษาจะมีการเข้าไปสอบ 2 ครั้ง จึงจำเป็นมากสำหรับการอ่านหนังสือ ถ้าเก๋รู้รอบล่วงหน้าว่าออกรอบตอนเที่ยง ก็จะอ่านหนังสือตอนเช้า ถ้าออกรอบเช้า เสร็จจากงานก็จะกลับไปอ่านอีก หากมีสอบก็จะรู้ล่วงหน้า และสามารถบอกหัวหน้าเพื่อไปสอบได้ เลยสะดวกมากในเรื่องเรียน แล้วที่สนามนี้ก็ดีกับแคดดี้ทุกคน จะว่าไปเก๋ก็ชอบงานแคดดี้มากเหมือนกัน และเต็มที่กับงานทุกครั้ง”

“งานแคดดี้มีประโยชน์มาก ทำให้ได้เรียนรู้ภาษา ทั้งอังกฤษ จีน ญีปุ่น เด๋เองจะคอยสังเกตการพูดของนายต่างชาติ ว่าสำเนียงในแต่ละคำพูดเป็นอย่างไร ได้ยินบ่อยๆก็ติดหูนะคะ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเรามีความสนใจมากแค่ไหน แคดดี้บางคนมีโอกาสเดินกับนายที่เป็นต่างชาติ ถ้าไม่สนใจ ลองฝึกจำ หรือลองฝึกพูด ก็จะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้คะ ยิ่งถ้านายต่างชาติพูดไทยได้ด้วย ยิ่งเป็นโอกาสเรียนรู้ภาษาได้ง่ายมากขึ้นด้วย”

ทักษะในเรื่องของสนาม
“หากนักกอล์ฟท่านไหนไม่เคยออกรอบที่ธนาซิตี้ มีหลุมท้าทายหลายหลุมนะคะ หลุม 13 หลุมนี้เป็นพาร์ 3 มีน้ำขวางตัดกลาง มีบังเกอร์อยู่รอบกรีน เวลานักกอล์ฟจะทีออฟ ต้องวางตำแหน่งตกบนกรีนให้ดี หากตกทราย โอกาสเซฟพาร์จะยากมาก”

“ถ้าพาร์ 5 มี หลุม 14 ที่ยากและท้าทาย มีอุปสรรคทุกอย่าง ทั้งน้ำขวางก่อนถึงกรีน บังเกอร์ที่คอยดักในระยะที่นักกอล์ฟส่วนใหญ่ตีได้ด้วย ต้องวางตำแหน่งให้ดีนะคะ ถ้าวางลูกดี โอกาสเซฟพาร์ หรือเก็บเบอร์ดี้ก็มีโอกาสสูงเช่นกัน”

“เรื่องจากการอ่านไลน์ของหนูอ่านได้ดีทุกหลุม ยิ่งหลุม 1 อ่านได้ขาด เพราะกรีนที่หลุมนี้เป็นกรีนที่มีสโลปน้อย ถ้านายสามารถพัตต์ได้ตรงตามหนูบอก ลงแน่นอนคะ หลุม 1 เป็นพาร์ 5 การเจาะหลุมบนกรีน ส่วนใหญ่จะวางในตำแหน่งที่ง่ายด้วยคะ”กำลังโหลดความคิดเห็น...