xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านการประมง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ขอแสดงยินดีกับกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จากแรกเริ่มในปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ที่รวมตัวกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และอีกหลายๆ กิจกรรม เพื่อทำให้ชีวิตของชาวประมงดีขึ้นอย่างมีรูปธรรม รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น...