xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านการประมง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ขอแสดงยินดีกับกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จากแรกเริ่มในปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ที่รวมตัวกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และอีกหลายๆ กิจกรรม เพื่อทำให้ชีวิตของชาวประมงดีขึ้นอย่างมีรูปธรรม วันนี้กับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านการประมง ซึ่งตัวแทนกลุ่ม (บังมุม) ได้รับใบประกาศจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...