xs
xsm
sm
md
lg

กรมโยธาฯ ฟังความเห็นทำแนวกันคลื่นกัดเซาะหาดสุรินทร์ จ.ภูเก็ต

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล (ระยะที่ 2) พื้นที่ชายฝั่งหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภูเก็ต รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น