xs
xsm
sm
md
lg

นำเทคโนโลยีดิจิทัล Phuket Metaverse City ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ Wellness

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รมว.การท่องเที่ยวฯ จับมือ รมว.ดีอีเอส แสดงวิสัยทัศน์ "พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยโดยใช้เทคโนโลยี" และ "โอกาสประเทศไทยในกระแสเศรษฐกิจดิจิทัล" ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ Wellness ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Phuket Metaverse City)

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ "พลิกโฉมท่องเที่ยวไทยโดยใช้เทคโนโลยี" และ "โอกาสประเทศไทยในกระแสเศรษฐกิจดิจิทัล" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ Wellness ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Phuket Metaverse City) โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และแนะนำศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่มีมากกว่าธรรมชาติที่สวยงาม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้ ยังมี นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการบริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด ร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Digital Transformation แบบไทยสู่สายตาประชาชนโลก" และนายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เสวนาในหัวข้อ "การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ Wellness ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวและ Wellness ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ไวส์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ท ลากูน รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต


สำหรับ Phuket Metaverse City เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายฝ่ายในการนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ ซึ่งการที่เลือกภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากเกาะภูเก็ตเป็นไข่มุกอันดามันที่มีฐานการพัฒนาและมีการส่งเสริมด้านต่างๆ ที่มีศักยภาพและความสามารถในด้าน Digital Innovation มาร่วมในการขับเคลื่อน เพื่อทำให้จังหวัดภูเก็ตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ และสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่

นายวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการบริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด

 นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
กำลังโหลดความคิดเห็น