xs
xsm
sm
md
lg

Metaverse

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง โดยทุนวิจัยจาก บพข. กองทุน ววน. เปิดเวทีมวยในเมตาเวิร์ส เพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์จากฐานงานวิจัย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับกีฬามวยไทยในตลาดดิจิทัล
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง โดยทุนวิจัยจาก บพข. กองทุน ววน. เปิดเวทีมวยในเมตาเวิร์ส เพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์จากฐานงานวิจัย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับกีฬามวยไทยในตลาดดิจิทัล
 
“มวยไทยเมตาเวิร์ส” เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยแ
 

วิทยาศาสตร์

แคสเปอร์สกี้เปิดแอนตี้ไวรัสรุ่นใหม่ รับภัยไฟล์ร้ายระบาด 400,000 ไฟล์ต่อวัน
แคสเปอร์สกี้เปิดแอนตี้ไวรัสรุ่นใหม่ รับภัยไฟล์ร้ายระบาด 400,000 ไฟล์ต่อวัน
 
แคสเปอร์สกี้ไทยเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคโฉมใหม่ เพื่อชีวิตดิจิทัลที่ควรค่าแก่การปกป้องอย่างสมบูรณ์แคสเปอร์สกี้ (Kaspersky) ได้ประกาศเปิดตัวพอร์ตโฟลิโอโซลูชันสำหรับผู้บริโภครูปแบบใหม่ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ชาวไทย นอกเหนือจาก
 

Cyber BIZ

จีนหนุนแพลตฟอร์ม metaverse หวังขับเคลื่อนสู่ศูนย์กลางใหม่โลกเสมือน
จีนหนุนแพลตฟอร์ม metaverse หวังขับเคลื่อนสู่ศูนย์กลางใหม่โลกเสมือน
 
แพลตฟอร์มดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมทรัพยากรของสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ในประเทศจีน และส่งเสริมความพยายามในการวิจัยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ metaverseจากการเปิดเผยของ cointelegraph ระบุว่าเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่าน
 

หุ้น