xs
xsm
sm
md
lg

เอกชนทุ่มงบ 20 ล้าน สร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งแรกในภาคใต้ รับเข้าสู่ยุคสูงวัย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระบี่ - เอกชนกระบี่ทุ่มงบกว่า 20 ล้านบาท สร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง หลังพบแนวโน้มผู้ป่วยกลุ่มนี้ และผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น


ผศ.ดร.พิชญ์สินี ขาวล้วน (ดร.หนึ่ง) ผู้บริหารโรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ เจ้าของ “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ด็อกเตอร์เนอร์สซิ่งโฮม กล่าวถึงการเปิดให้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งกำลังจะสร้างขึ้นที่บริเวณถ.มหาราช เขตเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุ และการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ว่า

วโครงการนี้เกิดจากความตั้งใจที่จะยกระดับการดูแลผู้สูงอายุและการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทั้งยังเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการเทียบเท่าใน กทม.โดยศูนย์แห่งนี้มีขนาดรองรับ จำนวน 50 เตียง ประเภทห้องเดี่ยว (VIP) และห้องรวม บนเนื้อที่ 1 ไร่ ใช้งบลงทุน 20 ล้านบาท ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดกระบี่


พว.นิตยา ชไนศวรรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอกเฮลธ์แคร์ เซอร์วิส กล่าวด้วยว่า การดูเเลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ได้เเก่ ผู้ป่วยติดเตียง ใส่สายยาง เจาะคอ ให้ออกซิเจน แผลกดทับ เป็นต้น ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ด้วยความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย โดยสหวิชาชีพด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้เเก่ เเพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยา เป็นต้น โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดให้บริการต้นปี 2564


พว.นิตยา กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดสมอง มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นลำดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่หากว่าผู้ป่วยได้รับการดูแล อย่างทันท่วงที ก็มีโอกาสที่หายป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติสูงมาก ประกอบกับประเทศไทยกำลังย่างเข้าสู่ยุคผู้สูงวัย

โดยศูนย์ฯ แห่งนี้สามารถให้บริการรองรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ต้องเดินทางไปรักษาในพื้นที่ กทม. ทำให้ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น