xs
xsm
sm
md
lg

นักวิจัย ม.อ.ผลิต “แผ่นกรองเส้นใยนาโน” เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้า การันตีใกล้เคียง N95 (มีคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ผลิต “แผ่นกรองเส้นใยนาโน” เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้า การันตีใกล้เคียง N95

จากจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่น่าวางใจ ถึงแม้วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อจะมีจำนวนลดลง แต่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยยังคงต้องทำงานหนัก และยังขาดแคลนหน้ากาก N95 ซึ่งปัจจุบันนี้จะนำหน้ากากผ้ามาใช้ทดแทนแล้วก็ตาม

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) นำโดย รศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน ได้นำโจทย์งานวิจัยการผลิตเส้นใยนาโนด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง หรือการปั่นเส้นใยจากพอลิเมอร์ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ขนาดนาโนเมตรจนถึงไมโครเมตร จากสารละลายพอลิเมอร์ หรือพอลิเมอร์หลอมเหลว มาพัฒนาเป็นแผ่นกรองเส้นใยเพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าใกล้เคียง N95 (Sci-Mask Filter) และมีราคาถูกกว่าท้องตลาด 2-3 เท่า

รศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน
การพัฒนาแผ่นกรองเส้นใยเพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าใกล้เคียง N95 มีคุณลักษณะเด่น คือ มีประสิทธิภาพเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับหน้ากากทางการแพทย์ โดยการผลิตเส้นใยนาโน ด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง ทำเป็นแผ่นกรอง “Sci-Mask Filter” จึงมีคุณสมบัติเป็น Biocompatible มีความปลอดภัยในการใช้งาน มีประสิทธิภาพในการกรองที่สูง ทั้งการกรองอนุภาค และการกรองไวรัสเทียบเท่าใกล้เคียงกับหน้ากาก N95

และที่สำคัญ มีคุณสมบัติ Super hydrophobic ซึ่งจะไม่ยอมให้ละอองน้ำ หรือละอองลอยสามารถซึมผ่านแผ่นกรองได้ ทีมนักวิจัยได้นำแผ่นกรอง “Sci-Mask Filter” ไปทดสอบทางวิทยาศาสตร์ พบว่ามีประสิทธิภาพการกรองสูงถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ อีกทั้งได้ทำการทดสอบเรื่องความปลอดภัยในเซลล์ของปอด ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลพบว่าสามารถใช้งานได้ โดยได้นำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นำไปใช้ในการรับผู้ป่วย COVID-19 แล้ว

ผลจากการทดสอบแผ่นกรอง “Sci-Mask Filter” ในห้องปฏิบัติการพบว่า
1.มีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย (ขนาด 1 micron) และไวรัส (ขนาด 0.2 micron) ที่ปนเปื้อนในละอองฝอยได้มากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์
2.เฉพาะแผ่นกรองมีประสิทธิภาพกรองฝุ่นที่ PM2.5 ได้ถึง 91.17 เปอร์เซ็นต์
3.ส่วนประกอบที่เลือกใช้ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์
4.กันน้ำได้ 99.99 เปอร์เซ็นต์ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำแผ่นกรองเส้นใยไปทดสอบเรื่องเชื้อ กล่าวว่า จากการทดสอบประสิทธิภาพการกรองพลานุภาพแบคทีเรียและไวรัส ซึ่งได้จำลองโมเดลโดยใช้เครื่องเนบูไลเซอร์ ที่สามารถทำให้เกิดละอองฝอย โดยการผสมสารละลายเซลล์ของแบคทีเรียหรือไวรัส ที่เราต้องการทดสอบเข้ากับสารละลาย แล้วนำเครื่องเนบูไลเซอร์ มาทำให้สารละลายเกิดเป็นละลองฝอย เสร็จแล้วเรานำหน้ากากผ้าที่มีแผ่นกรองอยู่ ทำให้ละอองฝอยพ่นผ่านตัวหน้ากากผ้า หรือหน้ากากผ้าที่มีแผ่นกรอง โดยด้านหลังของหน้ากากผ้าจะมีตัวอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งถ้าหน้ากากผ้าที่มีแผ่นกรองสามารถสกัดกั้น หรือกรองอนุภาคของแบคทีเรียหรือไวรัสได้ จะไม่สามารถผ่านเข้าไปตรงที่อาหารเลี้ยงเชื้อได้ ผลจากการทดลองก็มั่นใจได้ว่าแบคทีเรียหรือไวรัส ไม่สามารถผ่านแผ่นกรองได้แน่นอน

รศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน ได้กล่าวว่า ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ พยายามพัฒนาแผ่นกรอง “Sci-Mask Filter” นี้ เพื่อใช้แบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ หรือให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลายลง และผลงานชิ้นนี้ถือเป็นความภูมิใจของทีมนักวิจัยในนามของลูกพระบิดาที่มีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยทีมนักวิจัยมีโครงการที่จะผลิต และส่งให้แก่ทีมแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.0-7428-8023


ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...