xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตประกอบพิธีซ่งเก้ง ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานประเพณีถือศีลกินผัก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตประกอบพิธีซ่งเก้ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2562

เมื่อเวลา 18.30 น. วันนี้ (30ก.ย.) ที่บริเวณลานเวทีกลางสะพานหิน ภูเก็ต นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีซ่งเก้ง (สวดมนต์) ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2562 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนอ๊ามต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยประเพณีกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า 194 ปี จนถึงปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ.2561 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรม “มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดภูเก็ตและมรดกของชาติไทย” ซึ่งเป็นสมบัติ ล้ำค่าที่ได้มีการสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง และสืบทอดในชุมชนจากรุ่นหนึ่งมายังคนอีกรุ่นหนึ่ง

สำหรับปีนี้ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ตรงกับวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ธนาคารออมสิน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เทศบาลนครภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี

โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการประกอบพิธีสวดมนต์(ซ่งเก้ง) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2562 โดยมีขบวนแห่รถตกแต่งด้วยผักผลไม้ จำนวน 31 คัน และขบวนเทิดพระเกียรติฯ เส้นทางจาก สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ไปยังบริเวณเวทีกลางสะพานหิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร)Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...