xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมขับเคลื่อนการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

วันนี้ (20 มิ.ย.) ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน SME ตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดสงขลา โดยมี นายศุภฤกษ์ อมรพิทยาพงศ์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายก้องเกียรติ พรสุวรรณกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายสมหมาย เจ่งถาวร ประธานฝ่าย SMEs ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เช่น คลังจังหวัดสงขลา เกษตรจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสงขลา เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอสินเชื่อกองทุน รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีผู้ยื่นกู้ทั้งสิ้น จำนวน 24 ราย ในวงเงิน 197.30 ล้านบาท และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 แล้วจำนวน 8 ราย ในวงเงิน 618.30 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์คุณสมบัติเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 8 ราย ในวงเงิน 67 ล้านบาท

โดยในที่ประชุมจะมีการลงมติให้กู้ หรือร่วมลงทุนเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้กู้อนุมัติให้จ่ายเงินกู้ที่ขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามวงเงินที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารประกาศกำหนดในพื้นที่ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ยื่นขออนุมัติแล้ว จำนวน 9 ราย ในวงเงิน 67 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสินเชื่อแก่ SME ตามโครงการกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการภายในประเทศมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี รวมทั้งมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 1358 หรือที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ www.smessrc.com
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...