xs
xsm
sm
md
lg

รพ.สิริโรจน์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CAMTS สร้างความเชื่อมั่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รพ.สิริโรจน์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical) สร้างความเชื่อมั่นด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ

นายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสิริโรจน์อินเตอร์เนชั่นแนล เป็น 1 ใน 13 โรงพยาบาล เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแห่งความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา

โดยโรงพยาบาลฯ ตระหนักถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุดตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS ระดับสูง ALS ระดับวิกฤต Critical Care และระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care โดยมีการบูรณาการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งในด้านบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการเคลื่อนย้าย การพัฒนาด้านระบบการขนส่งและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

สำหรับมาตรฐาน CAMTS เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และใช้วัดระดับคุณภาพความปลอดภัยของกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ ซึ่งมีเกณฑ์ชี้วัดหลายองค์ประกอบด้วยกัน เช่น แนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคต่างๆ ที่ต้องมีความทันสมัย มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ มาตรฐานการดูแลบำรุงรักษาและความปลอดภัยของยานพาหนะและเครื่องบินที่ใช้ในการลำเลียง มาตรฐานด้านการสื่อสารและการประสานงาน การรับมอบและส่งต่อที่มีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายทั้งทีมแพทย์ และผู้ป่วย มาตรฐาน Helipads หรือลานจอดเฮลิคอปเตอร์มาตรฐานที่เกี่ยงข้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย และการปฏิบัติตามจริยธรรม มาตรฐานด้านบุคลากรทางการแพทย์ในการลำเลียงผู้ป่วย นักบิน และเจ้าหน้าที่ที่ขับรถจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด

โรงพยาบาลสิริโรจน์อินเตอร์เนชั่นแนล นับเป็นหนึ่งใน BDMS Emergency Services ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีทีมรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์พยาบาลเฉพาะทาง ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลปลายทาง เพื่อให้พร้อมวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...