xs
xsm
sm
md
lg

เซ้าท์เทิร์นมีเดีย จับมือ TABDA ฝึกอาชีพช่างสติกเกอร์ให้ผู้ต้องขังเรือนจำภูเก็ต หวังสร้างอาชีพหลังพ้นโทษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เซ้าท์เทิร์น มีเดีย และ เซ้าท์เทิร์น อีเว้นท์ แมเนจเมนท์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดภูเก็ต สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) จัดโครงการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ฝึกอบรมช่างสติกเกอร์ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต หวังสร้างอาชีพหลังพ้นโทษ ไม่ไปทำผิดจนต้องกลับเข้ามาในเรือนจำอีก

หจก.เซ้าท์เทิร์น มีเดีย จำกัด และ หจก.เซ้าท์เทิร์น อีเว้นท์ แมเนจเมนท์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดภูเก็ต และสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) จัดอบรมโครงการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 “ฝึกอบรมช่างสติกเกอร์ให้กับผู้ต้องขัง” โดยมี นายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย น.ส.ประพาภร แซ่อิ๋ว กรรมการผู้จัดการ หจก.เซ้าท์เทิร์น มีเดีย จำกัด และ หจก.เซ้าท์เทิร์น อีเว้นท์ แมเนจเมนท์ นายจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์ กรรมการ สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเมื่อเร็วๆ นี้ ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกอาชีพช่างติดสติกเกอร์ และช่างทำตัวอักษรบนวัสดุ ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้มีอาชีพติดตัวไปประกอบอาชีพช่างตัดสติกเกอร์ภายหลังจากพ้นโทษไปแล้ว เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวมีอาชีพไม่กลับไปทำผิด และกลับเข้ามาในเรือนจำอีก

โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะดำเนินการอบรมพื้นฐานในการเป็นช่างเป็นเวลา 2 วัน ฝึกทักษะในการเป็นช่างติดสติกเกอร์ และช่างทำตัวอักษรบนวัสดุอีก 2 วัน และฝึกปฏิบัติจริงอีก 2 วัน รวมทั้งหมด 36 ชั่วโมง โดยมีผู้ต้องขังในเรือนจำภูเก็ต สนใจเข้าร่วมฝึกเป็นจำนวนมาก

น.ส.ประพาภร แซ่อิ๋ว กรรมการผู้จัดการ หจก.เซ้าท์เทิร์นมีเดีย จำกัด และ หจก.เซ้าท์เทิร์น อีเว้นท์ แมเนจเมนท์ กล่าวว่า ทางบริษัทได้เข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับช่างติดสติกเกอร์ และช่างทำตัวอักษรบนวัสดุให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เป็นรุ่นที่ 2 แล้ว โดยบริษัทเล็งเห็นว่า ช่างติดสติกเกอร์ หรือแม้แต่ช่างทำป้ายเป็นที่ต้องการของตลาดมาก เป็นช่างที่ขาดแคลนมากในปัจจุบันนี้ การนำอาชีพดังกล่าวมาฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำภูเก็ต เพื่อต้องการที่จะให้ผู้ต้องขังได้มีอาชีพหลังจากที่พ้นโทษไปแล้ว เมื่อออกจากเรือนจำไปจะได้มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง มีรายได้เลี้ยงตัวเอง และครอบครัว ไม่กลับไปกระทำผิด และกลับเข้ามาในเรือนจำอีก

จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมช่างติดสติกเกอร์ขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเรือนจำจังหวัดภูเก็ต และสมาคมไทยธุรกิจโฆษณา ในการส่งวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในอาชีพช่างติดสติกเกอร์ และช่างทำตัวอักษรบนวัสดุมาฝึกอบรมให้ โดยภายหลังจากที่ฝึกอบรมแล้วเสร็จ จะมีการมอบใบประกาศณียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม เพื่อที่จะเป็นใบเบิกทางในการนำไปสมัครงานตามบริษัทต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจโฆษณา

ด้าน นายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางกรมราชทัณฑ์มีนโยบายในการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังในช่วงที่อยู่ในเรือนจำ และมีอาชีพติดตัวหลังพ้นโทษไปแล้ว ทั้งช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างไฟฟ้า ถักอวน รวมไปถึงคนที่ยังเรียนหนังสือไม่จบ ทางเรือนจำก็จะส่งเสริมให้ศึกษาจนจบทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ซึ่งการที่ภาคเอกชนโดยบริษัทเซ้าท์เทิร์น และสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา ได้เข้ามาฝึออบรมอาชีพลช่างติดสติกเกอร์นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยกันสนับสนุนให้ผู้ต้องขังมีอาชีพติดตัวหลังพ้นโทษ ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

นายสมคิด กล่าวเพิ่มว่า สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำภูเก็ต ขณะนี้มีประมาณ 2,700 คน แบ่งเป็นชาย 2,400 คน หญิง 300 คน ร้อยละ 90 เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อยที่ได้ผันตัวเองจากผู้เสพมาเป็นผู้ค้าเกือบจะทั้งหมด


กำลังโหลดความคิดเห็น