xs
xsm
sm
md
lg

พบกันทุกวันเสาร์ ตลาดริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ ตลาดประชารัฐต้องชม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


พังงา - พบกันทุกวันเสาร์ ตลาดริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ ตลาดประชารัฐต้องชม หวังสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้กลไกของตลาดชุมชน แต่ยังคงเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้เด่นชัด

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ตลาดริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ ตลาดประชารัฐต้องชม บริเวณริมแม่น้ำตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ” พร้อมด้วย นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอตะกั่วป่า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายพีระพงษ์ แต่สกุล ประธานกรรมการบริหารตลาดริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ เปิดเผยว่า สำหรับตลาดริมน้ำตะกั่วป่านั้นได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยเปิดทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-20.00 น. มีการเปิดจำหน่ายสินค้า ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้าโอทอป ของดีเมืองตะกั่วป่า มีร้านค้าที่มาร่วมจำหน่าย จำนวน 185 ราย

สำหรับตลาดแห่งนี้เน้นให้คนในชุมชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวทางน้ำ ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำตะกั่วป่า และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งการที่ตลาดแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นตลาดต้องชม จึงเป็นโอกาสดีที่ได้ขยายช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเชื่อมโยงการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ขณะที่ น.ส.ทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดพังงา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข้งให้แก่ชุมชน โดยเน้นการบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน และช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย และประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้กลไกของตลาดชุมชน แต่ยังคงเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

และเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนให้เด่นชัด โดยใช้กลไกตลาดประชารัฐต้องชมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน จังหวัดพังงา ได้คัดเลือกตลาดริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ เป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 4 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ จัดทำจุดถ่ายภาพ จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัด สอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศชาติตามกลไกประชารัฐ


กำลังโหลดความคิดเห็น