xs
xsm
sm
md
lg

ทหารพรานร่วมกับชาวบ้าน ต.ยะลา ลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐ สร้างความปรองดองในพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ยะลา - ทหารพรานที่ 47 ยะหา ร่วมกับชาวบ้านใน ต.ยะลา ลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐ 61 สร้างความสมานฉันท์ และความปรองดองให้เกิดขึ้นในพื้นที่

วันนี้ (24 เม.ย.) ที่แปลงนาของชาวบ้านในพื้นที่ ต.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่ 4714 และองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ชาวบ้านในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวประชารัฐ 61 โดยมี พล.ต.สมชาติ เปรมจิตต์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจยะลา เดินทางเป็นประธาน และร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับชาวบ้านในพื้นที่

โดย ต.ยะลา มีพื้นที่กว่า 7,000 ไร่ มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 3,000 คน นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด และประกอบอาชีพทำการเกษตร ส่วนใหญ่จะทำสวน ทำไร่ และทำนา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในพื้นที่ แม้ว่าปัจจุบันนั้นการประกอบอาชีพทำนาจะลดน้อยลงไป ด้วยปัจจัยในการดำเนินชีวิตหลายอย่าง แต่คนรุ่นหลังที่ยังคงรักษา และคงไว้ซึ่งอาชีพหลักในการทำนา และมีพื้นที่นาเป็นของตนเองก็ยังคงทำนาเกี่ยวข้าวเพื่อไว้รับประทานเอง และแบ่งขายเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว
 

 
ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 โดย พ.อ.อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ให้ความสำคัญในการนำหลักปฏิบัติเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ โดยให้หน่วยทหารพรานลงพื้นที่สร้างมวลชน และให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการร่วมสนับสนุนทำกิจกรรม การดำเนินวิถีชีวิต และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชน

พร้อมกับได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมกิจกรรมที่ดีของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ตามหลักการพัฒนาพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่เองก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิต
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...