xs
xsm
sm
md
lg

แม่ทัพ 4 ลงเยี่ยมมวลชนคนเสื้อเขียว พร้อมหนุนขยายเครือข่ายครบ 14 จังหวัดภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
นราธิวาส - แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจมวลชนคนเสื้อเขียว เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสันติสุข พร้อมหนุนขยายเครือข่ายคนเสื้อเขียวให้ครบทั่วทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้

วันนี้ (8 เม.ย.) พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พล.ต.สมพล ปานกุล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมคณะ ได้เดินทางด้วยรถม้าไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านครี หมู่ 10 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี น.อ.วิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานองค์กรคนเสื้อเขียว จ.นราธิวาส ชาวบ้าน และกลุ่มตัวแทนมวลชนเสื้อเขียว จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา กว่า 200 คน ให้การต้อนรับ
 

 
ทั้งนี้ พล.ท.ปิยวัฒน์ แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมชมการทำเศรษฐกิจพอเพียงบนเนื้อที่ 3 ไร่ เพื่อเลี้ยงชีพ การเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตน้ำผึ้ง การเลี้ยงปลา การเลี้ยงวัว การหาน้ำในไม้ไผ่ธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งเป็นเกษตรผสมผสาน และปศุสัตว์ ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การส่งเสริม และสนับสนุนมวลชนคนเสื้อเขียวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานองค์กรคนเสื้อเขียว จ.นราธิวาส กล่าวว่า ทางกลุ่มคนเสื้อเขียวรวมตัวครั้งแรก หลังเกิดเหตุปล้นปืนที่ค่ายทหารปีเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เมื่อปี 2547 เป็นประชาชนที่อาสา หรือมีจิตอาสาที่จะมาร่วมช่วยบ้านเมือง และในปี 2550 จึงจัดตั้งองค์กรดังกล่าวขึ้นจากภาคประชาชนทุกส่วน ตลอดจนสร้างทุกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนช่วยเหลือภารกิจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ซึ่งพลังภาคประชาชนที่ร่วมตัวของคนเสื้อเขียว ได้ช่วยขับเคลื่อนในหลายยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจ และลดช่องว่างระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันสร้างสันติสุข แม้จะเป็นเสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งเล็กๆ แต่ทุกคนมีความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ช่วยบ้านเมือง
 

 
ด้าน พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การทำงานของมวลชนเสื้อเขียวเป็นที่ประจักษ์ และอยากให้จับตัวกันให้เหนียวแน่นทุกจังหวัด และอยากให้คนเสื้อเขียวขยายเครือข่ายให้มากกว่าที่เป็นอยู่ จากเดิมมีสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ให้ครบ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อขยายในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในมิติของการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึง ประชาชนจะได้ประโยชน์ ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อขยายเครือข่าย มวลชน หรือกลุ่มเสื้อเขียวอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ ทางแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะได้ร่วมกันมอบปัจจัยถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้าน จำนวน 50 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยากจน และคนชราในพื้นที่ดังกล่าว
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...