xs
xsm
sm
md
lg

ม.อ.ปัตตานีจับมือโอโฟ รณรงค์ลดการใช้พลังงานเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ปัตตานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนามในความร่วมมือกับผู้แทนบริษัท ofo (โอโฟ) ในการนำจักรยานมาให้บริการภายในวิทยาเขตปัตตานี รวม 1,000 คัน เพื่อส่งเสริมนโยบายความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
 
วันนี้ (15 ม.ค.) ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคุณซาแมนต้า ตึง (Samantha Tng) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ โอโฟ (ofo) ประเทศไทย ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดโครงการแชร์จักรยานภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริม รณรงค์สร้างแรงจูงใจสื่อสารประชาสัมพันธ์ และให้ความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ประชาชน ไปจนถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในมหาวิทยาลัย ให้รับรู้ และตระหนักในสิทธิในการใช้ถนนร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนจากบริษัท โอเอฟโอไทย เจ้าร่วมจำนวนมาก
 
รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ กล่าวว่า จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการขับเคลื่อนนโยบาย Green and Clean Campus หรือมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัย และนอกจากนั้น ยังมีการรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยการร่วมมือกับบริษัทโอเอฟโอ ประเทศไทย นำจักรยาน ofo หรือที่เรียกกันว่า จักรยานโอโฟ เข้ามาให้บริการภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยในระยะแรกนำเข้ามาให้บริการ จำนวน 600 คัน และได้เพิ่มเป็น 1,000 คัน ตามความต้องการของนักศึกษา ซึ่งในระยะแรกนี้บริษัท ofo ได้ให้บริการโดยไม่เก็บค่าบริการเป็นเวลา 2 เดือน แต่หลังจากเดือนมกราคม 2561 จึงจะเก็บค่าบริการ ซึ่งทางหน่วยงานกำลังพิจารณาว่าจะจัดเก็บในอัตราเท่าไรที่เหมาะต่อนักศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น