xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรกรขนของดีโชว์ และจัดจำหน่ายภายในงาน “สตูลมินิเกษตรแฟร์” 22-23 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
สตูล - เกษตรกรชาวสตูล ขนของดีร่วมโชว์และจำหน่ายภายในงาน “สตูลมินิเกษตรแฟร์” ยกระดับเกษตรกรชายแดนสู่มาตรฐานสากล หวังแข่งขันกับตลาดอาเซียน จัดตลอดทั้งวันตั้งแต่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล

วันนี้ (22 ก.ค.) เกษตรกรใน จ.สตูล ส่วนใหญ่มีแนวทางทำการเกษตรที่แตกต่างกันไป โดยอาจยึดการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมตามที่สืบทอดกันมา การพัฒนายังล้าหลัง ขาดความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตที่มาจากที่อื่นๆ ซึ่งหากผลผลิตมีคุณภาพต่ำจะส่งผลไปถึงตลาด และราคาผลผลิตก็ต่ำลงด้วย ทำให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรใน จ.สตูล ไม่พัฒนาเท่าที่ควร หน่วยงานภาครัฐต่างๆ จึงคิดพัฒนาการปรับตัวของภาคเกษตรไทยได้รับการพัฒนา และยกระดับสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศในอาเซียนได้

ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรในพื้นที่ จ.สตูล ทั้ง 7 อำเภอ ขนสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรออกมาจำหน่าย แนะนำให้ลูกค้า ประชาชนที่เข้ามาชมงาน “สตูลมินิเกษตรแฟร์” ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ซึ่ง อบจ.สตูล จัดขึ้นที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งมีสินค้าหลากหลายอย่าง ผลิตแปรรูปจากสมุนไพร ดอกอัญชัน ผลมัลเบอร์รี่ สินค้าแปรรูปจากสัตว์น้ำ ผลไม้ชนิดต่างๆ ไปจนถึงเครื่องปิ้งย่างไร้ควัน เครื่องตัดหญ้าสำหรับสุภาพสตรี จนทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
 

 
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร และให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน และยางพารา และร่วมพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พี่น้องภาคเกษตร โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน จ.สตูล ภาคประชาชน และภาคเอกชน ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน CPI จ.ชุมพร

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงได้จัดกิจกรรมสตูลมินิเกษตรแฟร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน มีความรู้ และเทคนิคในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และผลผลิต ยกระดับมาตรฐานการผลิตในภาคการเกษตรของ จ.สตูล ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น กระตุ้นการค้าขายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ พัฒนารายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม
 

 
ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานมีเกษตรกรชาวสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 700 คน เกษตรกรได้รับความรู้ และเทคนิคในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิต สินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น พัฒนาขีดความรู้ความสามารถ และคุณภาพในด้านภาคการเกษตร โดยมีการจัดบูทแสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากภาคประชาชน บริษัทคู่ค้า และร้านค้าต่างๆ พร้อมของขวัญของรางวัลอีกมากมาย

การจัดนิทรรศการภาควิชาการเกษตรโดยภาครัฐ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล และสำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล เป็นต้น

สำหรับ จ.สตูล มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,754,701 ไร่ เป็นพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 602,780.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.35 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวนาปี ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก และพืชอื่นๆ ดังนั้น ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทำนา เป็นรายได้ของประชากรในจังหวัด ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปของจังหวัดขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร และการค้า และส่งผลถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดของภาคเกษตรจะสูงกว่าภาคอื่นๆ
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น