xs
xsm
sm
md
lg

สงขลาเปิดเสวนาสื่อมวลชน ถกแนวทางผลิตรายการเสริมภูมิคุ้มกันเด็ก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดงานเสวนาสานสัมพันธ์สื่อมวลชน เพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดแนวทางการผลิตสื่อที่ปลอดภัย มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก-เยาวชนในการบริโภคสื่อ อันเป็นการเดินยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็ง บ้านเมืองสงบสุข

วันนี้ (25 มิ.ย.) ที่โรงแรมกรีนเวิร์ด อ.เมือง จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการเสวนาสานสันพันธ์สื่อมวลชนร่วมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และการบริโภคสื่อในสังคม และเพื่อให้เครือข่ายได้แสดงความคิดเห็นกำหนดแนวทางในการผลิตสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์เหมาะสมต่อกลุ่มผู้บริโภค และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยมีนักจัดรายการ เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สภาเด็ก และเยาวชน จ.สงขลา อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน สื่อมวลชนกว่า 50 คนเข้าร่วม

นายบุญชวน บัวสว่าง วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสื่อต่างๆ ส่งผลต่อพฤติกรรม และวัฒนธรรมของคนในชาติเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตลอดจนครอบครัวมีความเข้มแข็งก็จะเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม ทำให้สังคมมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลาในการพัฒนาสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรมหลากหลาย เป็นไปตามเป้าประสงค์ในเรื่องครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกันทางสังคมทันต่อการเปลี่ยนแปลง และชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...