xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดอ่างทองพร้อมให้บริการและสนับสนุนเกษตรกรในฤดูกาลผลิต 57-58

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อ่างทอง - รองผู้ว่าฯ อ่างทอง ร่วมประชุมการให้บริการ และสนับสนุนเกษตรกรในฤดูการผลิต 2557-58 ของจังหวัด และถือฤกษ์วันที่ 9 พ.ค.เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิต

วันนี้ (7 พ.ค.) นายปัญญา งานเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดอ่างทอง เพื่อกำหนดนโยบายการให้บริการ และสนับสนุนเกษตรกรในฤดูกาลผลิต 2557-2558 ของจังหวัดอ่างทอง ที่ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายภูดิท ภัทรกุลเชษฏฐ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุม

นายปัญญา กล่าวว่า จากคำขวัญของจังหวัดอ่างทองที่ว่า “อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการให้บริการและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรในฤดูกาลผลิต 2557-2558 โดยถือฤกษ์วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2557 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิต

จังหวัดอ่างทอง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่เกษตรกร ได้รับทราบทั้งทางด้านการวางแผนการผลิต การติดตามสถานการณ์น้ำ รวมทั้งการผลิตอย่างไรเพื่อลดต้นทุน และวิธีการเลือกพันธุ์ข้าว ด้านเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม

โดยแนะนำวิธีหว่านข้าว การเลี้ยงปลาในร่องสวน การเลี้ยงแพะ ด้านการให้บริการทางการเกษตร เช่น สถานที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรของจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ข้าวชุมชน สถานที่จำน่ายพันธุ์ปลาคุณภาพ การแนะนำเกษตรกรปรับปรุงบำรุงดิน การทำบัญชีครัวเรือน การรวมกลุ่มด้านสหกรณ์ และการสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรของสภาเกษตรกรระดับจังหวัดต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...