xs
xsm
sm
md
lg

ปกครองนราฯ ลงนาม MOU โรงเรียนขับขี่ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นราธิวาส - ส่วนปกครองนราฯ ร่วมลงนาม MOU โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยในการใช้ถนน หวังลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน ด้านรอง ผวจ.ย้ำ เน้นให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมจัดทัศนศึกษานอกสถานที่

วันนี้ (3 มิ.ย.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ว่าด้วยการเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส ที่โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เพื่อให้เยาวชนมีวินัยจราจร ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึงเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติทางถนน ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้แทนส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องกว่า 200 คน ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยานการลงนามดังกล่าว

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน ดังนั้น จำเป็นต้องให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ เช่น กฎกติกาของการใช้รถ ป้าย และเครื่องหมายจราจร เป็นต้น พร้อมฝากเยาวชน และผู้ปกครองให้มีจิตสำนึกเคารพกฎกติกาในการใช้ถนนร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

นายมาหะมะพีสกรี วาแม หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนราธิวาส ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านบลูกาสนอ อ.ยี่งอ และโรงเรียนบ้านบาตู อ.บาเจาะ เป็นสถานศึกษาศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งนักเรียนจะต้องเข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากนั้นจะพาไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส และสถานีวิทยุกระจายเสียง 912 ทั้งนี้ หลังจากการฝึกอบรมไปแล้ว นักเรียนจะต้องบันทึกพฤติกรรมลงในสมุดประจำตัว และภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จะมีการประกาศเป็นสถานศึกษาต้นแบบต่อไป 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...