xs
xsm
sm
md
lg

ลักษณะความจริงแท้ที่ปรากฏ อันเนื่องมาจากการใช้ smart phone&แก้วสารพัดนึก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ลักษณะความจริงแท้ที่ปรากฏ อันเนื่องมาจากการใช้ smart phone&แก้วสารพัดนึก

มีนิทานปรัมปรา (นิทานที่เล่าต่อๆ กันมา) ว่ามีผู้วิเศษที่มีแก้วสารพัดนึก สามารถล่วงรู้ทุกสิ่งเมื่อดูหรือใช้แก้วสารพัดนึกตอบในสิ่งที่ต้องการจะรู้ และในปัจจุบันเมื่อเราลองคิดเทียบเคียงดูว่าแก้วสารพัดนึกกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เรียกด้วยภาษาที่เข้าใจกันว่า โทรศัพท์มือถือ smart phone เหมือนกันไหม? ลองมาพิจารณาถึงความสามารถของโทรศัพท์มือถือทีเรียกกันว่า smart phone

smart phone สมาร์ทโฟนคืออะไรกัน? คือโทรศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ เสมือนยกเอาคุณสมบัติที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจดบันทึก, เก็บข้อมูล, เตือนเวลานัดหมาย หรือจัดการงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว รวมไปถึงความสามารถของการเพิ่มเติมแอปพลิเคชันเพื่อให้ใช้งานด้านอื่นๆ ได้เหมาะสมต่อความต้องการยิ่งขึ้น เช่น ดูเวลารอบโลก, ดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, โอนงิน, ดูหนังสือพิมพ์ออนไลน์, บันทึกรายรับรายจ่าย แม้แต่ในเรื่องของมัลติมีเดีย และเอนเตอร์เทน เช่น ดูหนัง, ฟังเพลง หรือเล่นเกม ก็สามารถรวมเข้าไปอยู่ในเจ้าอุปกรณ์เล็กๆ นี้ได้เช่นกัน
ภาพจากอินเตอร์เน็ต
เพื่อความชัดเจน? ลองมาดูความสามารถและประโยชน์ที่ได้รับเป็นข้อๆ กันเลยครับ

1.ใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหาร และจัดการ เช่น การบันทึกนัดหมายหรือวันสำคัญต่างๆ 2.บันทึกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อความทั่วๆ ไป รายชื่อของผู้ที่เราจะติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ และยังสามารถจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการค้นหารายชื่อได้อีกด้วย 3.บันทึกข้อความเสียง หรือบทสนทนาเพื่อที่จะนำมาเปิดฟังในภายหลังได้ 4.สามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์เพื่อแลกเปลี่ยน, โอนถ่าย หรือจัดเก็บข้อมูลได้ 5.สามารถเชื่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องอื่นเพื่อแลกเปลี่ยน, โอนถ่าย หรือจัดเก็บข้อมูลได้ 6.สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลในเว็บไซต์ หรือรับ-ส่งอีเมลได้อย่างง่ายดาย 7.สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง GPS หรือเครื่องนำทางระบบดาวเทียมได้ 8.ใช้การเชื่อมโยงได้หลายลักษณะ เช่น การใช้สาย Cable และการเชื่อต่อแบบไร้สายอย่าง Infrared, Wi-Fi หรือ Bluetooth 9.ใช้ในลักษณะของความบันเทิงอย่างเช่น การดูหนัง, ฟังเพลง และเล่นเกมได้ 10.บันทึกภาพถ่ายในเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เราอยากจะเก็บไว้ 11.เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมภายนอกอย่างเช่น แป้นพิมพ์, กล้องดิจิตอล และอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลข้างต้นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสาร smart phone จะเห็นว่าการยอมรับเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทางจิตใจ โดยเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนตั้งแต่การรับรู้โดยการเห็น การฟังจากกลุ่มเพื่อน ข้อมูลทางสื่อต่างๆ ทำให้เกิดรสนิยมจนถึงการนำไปปฏิบัติ หรือการนำไปสู่การใช้จนทำให้เกิดการยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลาย ข้อที่ควรพิจารณาควบคู่กันไปสิ่งที่มีประโยชน์มากมักจะมีโทษควบคู่กันเสมอ ดังคำที่ว่า “คุณอนันต์ โทษมหันต์”

ดร.ราเมษ รัตนกุล
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...