xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตจัดโครงการ “อบรมทางใจ จุดประกายปัญญา” แก้ปัญหาเยาวชนทำผิดซ้ำซาก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ “อบรมทางใจ จุดประกายปัญญา” เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน พร้อมมุ่งบำบัดด้านจิตใจ หวังเด็กกลับใจไม่กระทำความผิดซ้ำ

วันนี้ (14 พ.ค.) ที่โรงแรมพันวา การ์เด้น รีสอร์ท นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมทางใจ จุดประกายปัญญา” โดยมี นางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตและเด็กเยาวชนเข้าร่วม

นางอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ กล่าวว่า มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิดให้ตระหนักถึงสภาพปัญหา พยายามหาแนวทาง มาตรการต่างๆ ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เคยก้าวพลาดให้กลับตนเป็นคนดี อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างผาสุกโดยไม่หวนกระทำผิดซ้ำอีก

ในอดีตที่ผ่านมา การทำงานและการช่วยเหลือของมูลนิธิฯ จะเป็นไปในรูปแบบของการจัดกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มุ่งเน้นในด้านการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ทั้งก่อนปล่อย และหลังปล่อย ควบคู่ไปกับการหาแนวทางในการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัวภายนอก ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น ทำให้มูลนิธิได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ซึ่งส่วนใหญ่การช่วยเหลือ บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู จะเป็นไปในลักษณะรูปแบบของรูปธรรมมากกว่านามธรรม คือ เป็นการมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาทางกาย และสภาวะแวดล้อมมากกว่าทางด้านจิตใจ เป็นการให้มากกว่าที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองและกลุ่ม จึงส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่ยังมีพฤติกรรมเช่นเดิม ภายหลังได้รับการปล่อยตัวกระทำผิดซ้ำ และถูกส่งมาควบคุมตัวอยู่ภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอีก

ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการ “อบรมทางใจ จุดประกายปัญญา” ให้แก่เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อเป็นการขจัดปัญหาทางสภาพจิตใจ โดยการฝึกสมาธิและเสริมสร้างปัญญาของเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ในด้านการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิดตรึกตรองสิ่งที่จะทำว่าถูกผิด เผชิญกับปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างมีเหตุผล เพื่อเป็นแนวทางในการลดการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวมีเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 20 รายเข้าร่วม โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ แม่ชี และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ มาให้ความรู้จากจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน

ด้าน นายไมตรี กล่าวว่า อยากให้เยาวชนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ได้ตระหนักให้มากกว่าการที่เราเข้ามาอยู่ในสถานพินิจแห่งนี้ สาเหตุเป็นเพราะตัวเราเอง เรากระทำสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง เป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ เลียนแบบ ตามเพื่อน ดังนั้น เราต้องเข้ามาอยู่ในที่ที่เข้มงวด ต้องมากล่อมเกลามาเหลากันใหม่ เช่น ใครหัวช้าก็ให้เอามาเหลาให้เร็ว ดังนั้น เมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีของครอบครัว ของประเทศชาติ เมื่อออกไปแล้วอย่ากระทำผิดอีก ถ้าทำผิดอีกก็ต้องได้รับโทษอีก
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...