xs
xsm
sm
md
lg

นครศรีฯ พร้อมรับเทศกาลมหาสงกรานต์ “แห่นางดาน” แล้ว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
นครศรีธรรมราช - ทน.นครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวเตรียมความพร้อมงานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 12-14 เม.ย. นี้

 
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่หอพระอิศวร ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดาน เมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2555 โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดนครสรีธรรมราช กำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2555 นี้ ที่สวนศรีธรรมโศกราช และหอพระอิศวร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้านเมืองนครศรีธรรมราชให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองนครศรีธรรมราชได้อีกทางหนึ่ง


 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า งานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประเพณีท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงความสำคัญว่า เมืองนครศรีธรรมราชมีรากฐานสืบทอดมายาวนาน เช่น การตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 6 แหล่งของเมืองนครศรีธรรมราชมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีประเพณีการตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ที่สำคัญ การสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครฯ เป็นพระพุทธสิหิงค์ 1 ใน 3 องค์ของประเทศไทย ที่ทำให้เมืองนครศรีธรรมราชสามารถใช้คำว่ามหาสงกรานต์เฉกเช่นเดียวกัน มหาสงกรานต์ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่

 
นอกจากนี้ ประเพณีแห่นางดาน ยังเป็นประเพณีที่แสดงให้คนรุ่นหลังได้รับทราบถึงที่มาของประเพณีตรียัมปวาย ตามความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราชที่เชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากนครศรีธรรมราช เพราะมีหลักฐานที่หลงเหลือให้เห็นอยู่ คือ หอพระอิศวร และเสาชิงช้าแห่งนี้

จังหวัดนครนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยว ร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2555 เพื่อเป็นมหามงคลแห่งชีวิต ร่วมพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ชมพิธีแห่นางดาน อลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในเมืองไทย ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2555 นี้ ที่สวนศรีธรรมโศกราช และหอพระอิศวร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น