xs
xsm
sm
md
lg

ชมรมร้านยา-เภสัชฯภูเก็ตจับมือเข้มห้ามขายยาวัยรุ่นใช้ผิดประเภท

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ตัวอย่างของยาที่มีส่วนผสมของเมทิลีนบลู
ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมเภสัชกรภูเก็ต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยืนยันพร้อมเป็นเครือข่ายให้ความร่วมมือป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติด เผย “เมทิลีนบลู” ไม่มีผลปกปิดสารเสพติดแนะเจ้าหน้าที่ตรวจพบปัสสาวะสีฟ้า ฟ้า-เขียวเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันผลทันที เชื่อเหตุที่วัยรุ่นนำไปใช้หวังปกปิดการตรวจหาสารเสพติดเป็นการเข้าใจผิด ขอความร่วมมือร้านยา-เภสัชฯให้คำแนะนำแก่ผู้ซื้อไม่ให้ขายกลุ่มเยาวชน

วันนี้ (11 ก.พ.) นายจินต์ดี สันติกยาวกูล ประธานชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเภสัชกรเกียรติศักดิ์ ปานรังศรี เลขาชมรมเภสัชกรจังหวัดภูเก็ต และเภสัชกรหญิงดวงใจ ผะสารพันธ์ ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือเป็นเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดให้โทษ ของชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต ชมรมเภสัชกรจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภายหลังมีกลุ่มนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตนำยาบางตัวไปใช้ในทางผิดวัตถุประสงค์ของข้อบ่งใช้ เช่นการนำยาที่มีสาร “เมทิลีนบลู” ไปใช้หวังปกปิดสารเสพติด

โดยเภสัชกรเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดมีการระบาดในวงกว้าง การเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในส่วนของชมรมร้านขายยาและชมรมเภสัชกรจังหวัดภูเก็ตเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และขณะนี้มียาบางตำรับที่ถูกนำไปใช้ในทางผิดวัตถุประสงค์ของข้อบ่งใช้

ทางชมรมร้านขายยาและชมรมเภสัชกรจึงได้ขอความร่วมมือจากสมาชิก ให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพด้วยการคัดกรองผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้ยาให้ถูกตามหลักวิชาการ และรวมกันเป็นเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้ยาในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของข้อบ่งใช้ โดยขอให้สมาชิกซักประวัติและอาการของผู้ที่ประสงค์ใช้ยาให้ละเอียด ถ้าต้องส่งต่อแพทย์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ยาได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องก็ให้ส่งตัวไปพบแพทย์ ถ้าผู้ประสงค์จะใช้ยาจริงๆ ให้อธิบายถึงข้อควรระวังจากการใช้ยาอย่างละเอียด และทำบันทึกรายชื่อผู้ใช้ยาในตำรับที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งไม่ขายยาที่มีส่วนประกอบของเมทิลีนบลูให้กับกลุ่มวัยรุ่น

ส่วนกรณีที่มีการนำยาที่มีส่วนประกอบของ “เมทิลีนบลู” มาใช้ผิดวัตถุประสงค์ในกลุ่มวัยรุ่นหวังปกปิดเรื่องของสารเสพติดนั้น เภสัชกรเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า “เมทิลีนบลู”เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประมง การเกษตรและอาหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมยา โดยนำมาเป็นส่วนประกอบทางยาบางตำรับเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคบางชนิดเช่น รักษาการอักเสบทางเดินปัสสาวะ กรวยไตอักเสบ หลอดปัสสาวะอักเสบ และช่วยขับปัสสาวะ ตามข้อบ่งใช้แต่ละตำรับ และจัดเป็นยาบรรจุเสร็จ หรือยาอันตรายแล้วแต่ตำรับที่ได้ขอขึ้นทะเบียนไว้กับคณะกรรมการอาหารและยา

เมื่อรับประทานยานี้เข้าไปก็จะถูกกำจัดออกผ่านทางไตเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ปัสสาวะมีสีเขียว หรือสีฟ้า-เขียว ขึ้นอยู่กับความเข้มของปัสสาวะ ซึ่งการที่เด็กนำยาตัวนี้ไปใช้เชื่อว่าเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ใช้ยาตัวนี้แล้วจะตรวจหาสารเสพติดไม่พบปัสสาวะไม่เป็นสีม่วง เนื่องจากปัจจุบันนโยบายเรื่องการปราบปรามการจำหน่ายยาเสพติดมีการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุก เช่นการสุ่มตรวจหาสารเสพติดจากผู้ต้องสงสัยในกลุ่มเสี่ยง สถานบันเทิง สถานศึกษา

ซึ่งการสุ่มตรวจจะทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ ถ้าผลการตรวจปรากฏเบื้องต้นว่าเป็นสีม่วงให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีสารเสพติดในร่างกาย และต่อไปนี้ถ้าปัสสาวะที่สุ่มตรวจมีสีเขียวหรือสีฟ้าให้ส่งผลตรวจยืนยันได้เลย และตั้งขอสงสัยว่าน่ามีสารเสพติดไว้ก่อน เพราะยาเหล่านี้คนที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ยังไม่จำเป็นต้องใช้ และคนที่ใช้ยานี้มากๆ ก็จะผลต่อไตได้
นายจินต์ดี สันติกยาวกูล ประธานชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเภสัชกรเกียรติศักดิ์ ปานรังศรี เลขาชมรมเภสัชกรจังหวัดภูเก็ต และเภสัชกรหญิงดวงใจ ผะสารพันธ์ ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือเป็นเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดให้โทษ
เภสัชกรเกียรติศักดิ์ ปานรังศรี เลขาชมรมเภสัชกรจังหวัดภูเก็ต โชว์ตัวอย่างยาที่มีส่วนผสมของเมทิลีนบลู
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น