xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตจัดโรดโชว์ที่ประเทศจีนดึงกลุ่มออนไลน์บุกกิ้งเข้า

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตจัดโรดโชว์ส่งเสริมการขายที่ประเทศจีนดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มออนไลน์บุกกิ้งเข้าหลังพบนักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกจองห้องพักทางระบบออนไลน์มากขึ้น

นายภูริต มาศวงศ์ศา อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการเดินทางไปจัดโรดโชว์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ นครเซี่ยงไฮ้ และกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายสมบูรณ์ จิรายุส นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่วันที่ 19 - 24 มิ.ย.54 ว่า การจัดโรดโชว์ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยวและนำเสนอภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตให้กับกลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยวในประเทศจีน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขายการท่องเที่ยวผ่านระบบอินเตอร์เน็ท หรือ ออนไลน์ บุกกิ้ง (Online Booking)

รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่ต้องการเดินทางแบบกลุ่มเล็กจำนวนตั้งแต่ 2-8 คน สามารถที่จะจัดการเดินทางได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ บุกกิ้ง ทั้งนี้ เนื่องจากจะมีการเปิดเส้นทางบินจากประเทศจีนบินตรงเข้าสู่ภูเก็ตอีกหลายเส้นทางในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป และจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ดำเนินแนวนโยบายที่จะส่งเสริมการขายและการตลาดให้กับนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จากประเทศจีนในปี 2554-2555 เช่นเดียวกัน

นายภูริต กล่าวต่ออีกว่า ในปัจจุบันตลาดการท่องเที่ยวแบบ ออนไลน์ บุกกิ้ง ในประเทศจีน กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ทรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 384 ล้านคน จากรายงานจำนวนผู้ใช้โดยรัฐบาลจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2552 มีนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวน 47.5 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 3.6 ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวที่ซื้อการท่องเที่ยวผ่านระบบอินเตอร์เน็ท หรือในระบบออนไลน์ บุกกิ้ง ถึงร้อยละ 16

สำหรับในปี 2553 นักท่องเที่ยวซื้อบริการผ่านระบบนี้มีเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 70 ล้านคนโดยประมาณ และรัฐบาลจีนเองก็คาดว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ในปี 2554 และจะเดินทางท่องเที่ยวในระยะใกล้ในกลุ่มประเทศเอเชียด้วยกันเองเป็นหลัก

นายภูริต กล่าวต่อว่า การเดินทางไปส่งเสริมการขายในช่วงเวลานี้ ถือว่ามีความเหมาะสมที่จะขยายฐานการตลาดในประเทศจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ใช้ระบบออนไลน์ บุกกิ้ง หันมาให้ความสนใจเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น โดยสังเกตจากสถิตินักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2552 มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาจังหวัดภูเก็ต รวม 69,053 คน และในปี 2553 มีจำนวน 131,109 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.87 (สถิติ/กรมการท่องเที่ยว) และคาดว่าในปี 2554 จะเพิ่มขึ้นอีกๆไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยคาดการณ์จากจำนวนเที่ยวบินตรงที่เพิ่มขึ้น

สำหรับการเดินทางไปทำการส่งเสริมการขายและการตลาดในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดภูเก็ตจำนวน 14 ราย เป็นผู้ประกอบการโรงแรม 12 ราย และ ผู้ประกอบการนำเที่ยว 2 ราย สำหรับรูปแบบในการจัดงานจะเป็นแบบ Table top Sales และ Dinner Reception เหมือนกันทั้ง 2 แห่ง ซึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้เชิญผู้ประกอบการนำเที่ยวจากปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ มาร่วมในงานนี้จำนวน 80 ราย

นอกจากนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะได้ทำพิธีมอบโล่ที่ระลึก “Friends of Phuket” ให้แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวที่ส่งนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดภูเก็ตสูงสุด 10 อันดับของแต่ละเมือง เพื่อเป็นการขอบคุณในนามของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น