xs
xsm
sm
md
lg

ระนองจัดกิจกรรมวันต้านยาเสพติด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ระนอง - จังหวัดระนองจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เน้นกลุ่มเยาวชนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติด

วันนี้ (2 ก.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระนอง ร่วมกับคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง ได้จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดระนอง ประจำปี 2551 ที่วิทยาลัยเทคนิคระนอง มีนางกาญจนาภา กี่หมัน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และสนับสนุนให้เยาวชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายแดนมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่นำติดตัวมากับแรงงานต่างด้าว จากนั้นก็นำมาแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยกันเอง และแรงงานชาวไทย แต่สุดท้ายก็แพร่ระบาดเข้าสู่เยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า และพืชกระท่อมที่นำมาผสมเป็นยาวันทูคอล หรือสี่คูณร้อย แล้วนำมาดื่มกัน ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันร่วมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ทุเลาเบาบางลง

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ “รวมพลังประชาไทยพ้นภัยยาเสพติด” ตามกลยุทธ์ 3 ลด 3 เพิ่ม 3 เน้น คือ ลดผู้ค้า ลดผู้เสพลดเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เพิ่มมาตรการทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มแข็งและจริงจัง เพิ่มบทบาทภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลไกปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเยาเสพติด เพิ่มช่องทางสาธารณะในการร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เน้นพื้นที่ กทม.และปริมณฑล เน้นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นพื้นที่นำเข้ายาเสพติดและพื้นที่ที่มีปัญหาต่อเนื่อง ซ้ำซาก เพื่อเฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนทุกพื้นที่

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น การประกวดวาดภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด การประกวดวาดภาพ การประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ เป็นต้น มีนักศึกษาทั้งชายและหญิงเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน


ทั้งนี้ มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...