xs
xsm
sm
md
lg

เปิดค่ายคุณธรรม “พุทธทาสภิกขุ” ปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สุราษฎร์ธานี - จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดค่ายคุณธรรมด้วยหลักธรรมของของพุทธทาส ครั้งที่ 2 “Art fall All” 11-15 มิ.ย.ที่จะถึงนี้เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้น้อมนำธรรมะ และหลักการปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ “ปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่”

นายสมเกียรติ ดาโลดม รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เปิดเผยถึงโครงการค่ายคุณธรรมด้วยหลักธรรมของของพุทธทาส ครั้งที่ 2 “Art fall All” ว่า ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 มิ.ย.2551 นั้น เป็นโครงการสานต่อของกระทรวงศึกษาธิการร่วมศูนย์ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้น้อมนำธรรมะ และหลักการปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ หรือพระธรรมโกศาจารย์ ปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งท่านได้จัดตั้งสวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) อ.ไชยา ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต เรียนรู้การเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ เกื้อกูลต่อกัน เสมือน “สะพานสู่สันติภาพ” ไปสู่สังคมสมานฉันท์

สำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้นจะมีจำนวนประมาณ 350 คน แยกเป็นเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 200 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา และผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจำนวน 80 คนจะ ที่เหลือจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่, คณะทำงาน, อาสาสมัครต่างๆ และสื่อมวลชน

ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ นั้น จะประกอบด้วย การปฏิบัติธรรมเรียนรู้คุณธรรม ณ สวนโมกขพลาราม ขณะที่ค่ายศิลปะ จะมีกิจกรรมขึ้นที่เขื่อนรัชชประภา อาทิเช่น การเข้าฐานการเรียนรู้ปฏิบัติธรรม, กิจกรรมเรียนรู้คุณธรรมสืบสานปณิธานพุทธทาส และศิลปะการวาดภาพ

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้วยดีจะกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสมชาย วงสวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากวันปิดค่ายจะเดินทางมาเป็นประธานปิดโครงการดังกล่าวด้วยตนเอง ส่วนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ เป็นต้น
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...