xs
xsm
sm
md
lg

คณบดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU เผย ไฮซีซั่น ปี 65 ท่องเที่ยวฟื้นเร็ว ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานด้านนี้จำนวนมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) โดยมี ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายธวัช ทองอินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนายกฤตย บุญไทย ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การศึกษาและแรงงานสัมพันธ์ภาครัฐ จาก Central Restaurant Group หรือ CRG มาให้ความรู้และแนวทางการฝึกงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ในเครือ CRG ซึ่งมีจำนวน กว่า 19 แบรนด์ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า CRG ได้มาแนะแนวทางการฝึกงาน ระดับผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร เพื่อให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้และพิจารณาเข้ารับการฝึกงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สายอาชีพใน Restaurant มา Recruit นักศึกษาฝึกงานที่มหาวิทยาลัย เนื่องจากที่ผ่านมาจะเป็นสายอาชีพในเครือโรงแรมทั้งในไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงภาคการศึกษาด้วย นักเรียนหลายคนที่เคยตัดสินใจเรียนสายท่องเที่ยวและการโรงแรมต้องเปลี่ยนไปเรียนสายอาชีพอื่น ด้วยกลัวความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ยอดนักศึกษาที่มาสมัครเรียนในช่วงโควิด-19 ลดลง


คณบดีคณะการท่องเที่ยวฯ DPU กล่าวอีกว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ทำให้ช่วงไฮซีซั่นของปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ Booking โรงแรมล่วงหน้าจำนวนมาก ส่งผลให้หลายโรงแรมต้องการพนักงานจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ในส่วนของการรับนักศึกษาฝึกงาน หลายโรงแรมได้มีการเข้ามาติดต่อกับคณะฯ เพื่อวางแผนในการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนการฝึกงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการทำงานในช่วงหลังโควิด-19 ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากเดิม แต่ต้องยอมรับว่าความต้องการบุคลากรด้านบริการในขณะนี้กำลังเพิ่มมากขึ้น และกำลังเป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะโรงแรมแถบยุโรปรวมไปถึงธุรกิจเรือสำราญ ซึ่งต้องการนักศึกษาฝึกงานด้านบริการในโรงแรมและในเรือจำนวนมาก


ผศ.ดร.มณฑกานติ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย ทำให้โรงแรมต่าง ๆ ขาดแคลนพนักงาน ทั้งนี้จากผลสำรวจ ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พักแรม เดือนกันยายน 2565 โดยสมาคมโรงแรมไทย(THA) ได้สำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการโรงแรมจำนวน 96 แห่ง พบว่า ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ 77% ยังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานระดับปฏิบัติการ เช่น พนักงานเสิร์ฟ พนักงานทำความสะอาด หรือคิดเป็น 65% ของผู้ตอบแบบสำรวจ รองลงมา คือ ระดับหัวหน้างาน 31% สำหรับนโยบายการบริหารจัดการปัญหาขาดแคลนแรงงานใน 1-3 เดือนข้างหน้า โรงแรมส่วนใหญ่เน้นปรับตัวด้วยการจ้างพนักงาน Part time เพิ่ม 54% รองลงมา คือ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานเดิม เช่น ฝึกอบรม หมุนเวียนงาน และทำงานหลายหน้าที่ 49 %

“ขณะนี้ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก ส่วนนักศึกษาที่จบออกไปปีนี้ จำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น จึงอยากให้นักศึกษาทุกคนรักษาโอกาสของตัวเองไว้ ต้องเรียนรู้งานให้เร็ว และเข้าใจทักษะไอทีให้มาก โดยเฉพาะทักษะความเป็นผู้ประกอบการที่ฝังอยู่ใน DNA ของเด็ก DPU ทุกคน ต้องนำมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ และที่สำคัญ Skill ที่เด็กการท่องเที่ยวและการโรงแรมต้องมี คือ ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบ อย่างเช่น Photoshop Canva เพราะในการฝึกงานต้องใช้ภาษาอังกฤษ และต้องทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมด้วย” ผศ.ดร.มณฑกานติ กล่าวในตอนท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น