xs
xsm
sm
md
lg

DPU

DPU กระตุ้นจิตสำนึกบุคลากรร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมแห่งความยั่งยืน พร้อมใจกันปลูกป่าชายเลน “คลองโคน”  จังหวัดสมุทรสงคราม
DPU กระตุ้นจิตสำนึกบุคลากรร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมแห่งความยั่งยืน พร้อมใจกันปลูกป่าชายเลน “คลองโคน” จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ถือโอกาสวันพืชมงคล จัดกิจกรรมนำบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุนกว่า 40 คน ไปร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม โดยเป้าหมายของการจัดก
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ โปรฟาสซิโน และ บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค  พัฒนานักศึกษา เพื่อรับตลาดแรงงานให้การบริการสุขภาพ หวังเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ โปรฟาสซิโน และ บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค พัฒนานักศึกษา เพื่อรับตลาดแรงงานให้การบริการสุขภาพ หวังเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จับมือ โปรฟาสซิโน และ บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค พัฒนานักศึกษา เพื่อรับตลาดแรงงานให้การบริการสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก
CMO จับมือคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปั้นบัณฑิตใหม่สู่อุตฯ ครีเอทีฟอีเวนต์
CMO จับมือคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปั้นบัณฑิตใหม่สู่อุตฯ ครีเอทีฟอีเวนต์
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจด้านครีเอทีฟ อีเวนต์ และ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ พร้อมทั้งบริการติดตั้งอุปกรณ์และควบคุมระบบภาพแสงเสียง ตลอดจนงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล คอนเทนต์ และมัลติมีเดีย แบบครบวงจร ร่วมลงนามบันท