xs
xsm
sm
md
lg

“สุริยะ” ปลื้ม “ดีพร้อม มอเตอร์โชว์” โชว์ผลสำเร็จเกินคาด เดินหน้าดันอุตสาหกรรมไมซ์ภาคเหนือ กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลสำเร็จการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทั้งเชิงพื้นที่และภูมิภาคให้คึกคักขึ้นกว่าเดิม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดลำปาง ส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้กว่า 225 ล้านบาท พร้อมเตรียมเดินหน้าผลักดันศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ สอดรับกับนโยบาย “ดีพร้อมแคร์” ที่ต้องการขยายผลด้านธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงไปจัดทําแผนงานต่างๆ เพื่อมอบ "ของขวัญปีใหม่ 2565” ให้แก่ประชาชน โดยดําเนินการภายใต้นโยบายทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) อํานวยความสะดวกและลดต้นทุนผู้ประกอบการ 2) เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ 3) ยกระดับผู้ประกอบการ และ 4) ดูแลเกษตรกรและประชาชน จึงได้มอบหมาย ดีพร้อม (DIPROM) หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ขานรับนโยบายดังกล่าว ในการจัดมหกรรมแสดงสินค้า DIPROM MOTOR SHOW 2022 จําหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อกระตุ้น ฟื้นฟูเศรษฐกิจและลดภาระให้ผู้บริโภค รองรับการเปิดประเทศหลังปิดประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน


ด้าน ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ดีพร้อมจึงได้พัฒนาศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือของดีพร้อม ที่เรียกว่า DIPROM Meeting Industrial Conference and Exhibition Center หรือ DIPROM MICE CENTER ณ จังหวัดลำปาง ให้รองรับการจัดประชุมนิทรรศการ หรืออุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้เป็นพื้นที่ในการจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ตลอดจนสินค้าชุมชน และสินค้าของเอสเอ็มอี รวมถึง DIPROM MICE CENTER นี้จะเป็นพื้นที่ในการจัดประชุมสัมมนา หรือเจรจาธุรกิจในภาคเหนือ สำหรับผู้ประกอบการจากทั่วประเทศไทย จึงจะมีบทบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค ทั้งธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการต่างๆ ให้มียอดการเข้าพักและใช้บริการเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการยกระดับการเติบโตของอุตสาหกรรม ทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง ระดับภูมิภาคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และในระดับประเทศ


นอกจากนี้ ดีพร้อม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ท่านสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) ให้นำร่องการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านโมเดลการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรอง ภายใต้กิจกรรม DIPROM MOTOR SHOW 2022 ระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปางและพื้นที่ภาคเหนือสูงถึง 225 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณในการจัดงานนี้เพียง 2 ล้านบาท ถือเป็นอัตราเพิ่มกว่า 100 เท่า นอกจากนี้ ยังได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่า 6,000 คน และมียอดจอง/ซื้อรถภายในงานกว่า 200 คัน มีการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในงาน ที่จัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมโดยดีพร้อม เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเจรจาธุรกิจ และการใช้บริการในภาคธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว และบริการอื่น ตลอดจนเกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60 ราย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนักในช่วงต้นปีที่ผ่านมา


ขณะเดียวกัน การจัดงานดังกล่าวจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแสดงศักยภาพความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี เช่น ภาคเกษตรอุตสาหกรรม และภาคบริการ มีการบูรณาการความร่วมมือ ซึ่งช่วยยกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ พร้อมกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคมีการขับเคลื่อนได้อย่างชัดเจน อันส่งผลต่อการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ภายใต้นโยบาย “DIPROM CARE: ดีพร้อมแคร์” ที่ดีพร้อมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม


"อย่างไรก็ดี ดีพร้อม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน และมีบทบาทส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งในสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ยังได้เตรียมขยายผลการจัดกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ ที่สอดคล้องกับจุดเด่นของแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในมิติ Area Based ให้กระจายความเจริญเติบโตไปยังฐานรากชุมชน ผนวกกับการดึงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ภาคเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต หรือ S-Curve ในระดับประเทศ ตลอดปี 2565 และเตรียมการที่จะจัดกิจกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว ผ่านงาน FTI Expo 2022 ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้" ดร.ณัฐพลกล่าวสรุป


ด้าน นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาสสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ณ จังหวัดลำปาง ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ นำโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม ตอกย้ำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม ผลักดัน และต่อยอดการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างใกล้ชิด สะดวก และครอบคลุม ซึ่งสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจในพื้นที่ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภูมิภาค และต่อยอดสู่ด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศต่อไป


นอกจากนี้ ดีพร้อมได้จัดกิจกรรม “DIPROM ยกขบวนจาก “เมืองรอง” สู่มหานครกรุงเทพฯ”
ซึ่งมีผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม อาหาร และ FOOD TRUCK ยกขบวนเมนูดังหมุนเวียนสับเปลี่ยนในแต่ละวัน ตลอดจนพาเหรดสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือสหพัฒน์ฯ ราคาพิเศษให้บริการพี่น้องประชาชน ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคมนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2430-6860 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.diprom.go.th หรือ www.facebook.com/dipromindustry

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *


กำลังโหลดความคิดเห็น