xs
xsm
sm
md
lg

“V Farm น้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ” จากงานวิจัยสู่เครื่องดื่ม Healthy beauty ตอบโจทย์การตลาดคนรักสุขภาพ เพิ่มมูลค่าข้าวไทยได้อย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ข้าว” นอกจากจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างกลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม วิตามินบำรุง ไปจนกระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้เป็นอย่างมาก และสามารถตอบโจทย์การตลาดในช่วงปัจจุบัน ที่เกษตรกรต้องพบกับปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำ 

“V Farm น้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ” เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นำ “ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ” หนึ่งในสายพันธุ์ข้าวสีไทย ที่มีความโดดเด่นในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ มาแปรรูปให้เป็นน้ำนมข้าว เพื่อตอบโจทย์การตลาดคนรักสุขภาพที่กำลังเติบโตมากขึ้น พร้อมต่อยอดสู่ร้านสะดวกซื้อให้กลุ่มลูกค้าได้เข้าถึงง่ายขึ้น

อาจารย์กมล สงบุญนาค หนึ่งในคณะผู้วิจัย “โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชั่นจากข้าวสีไทยเชิงพาณิชย์”
อาจารย์กมล สงบุญนาค หนึ่งในคณะผู้วิจัย “โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชั่นจากข้าวสีไทยเชิงพาณิชย์” เล่าถึงจุดเริ่มต้น เล่าว่า โครงการดังกล่าวมี อาจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้มีแนวความคิดที่จะมีการบูรณาการศาสตร์ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดข้าวไทย จึงได้เล็งเห็นว่า “ข้าวสีไทย” ข้าวที่มีเอกลักษณ์เด่นด้วยเมล็ดข้าวที่มีเยื่อหุ้มสีแดง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะ ข้าวสายพันธุ์ “ทับทิมชุมแพ หรือ ข้าวพันธุ์ กข 69” ที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องสีแดงของเมล็ดข้าวและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นน้ำนมข้าว เพื่อขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ


จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์รักสุขภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสีไทย ในชื่อ “V Farm น้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ”

การแปรรูปข้าวทับทิมชุมแพให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว สามารถตอบโจทย์ในด้านการตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้อย่างตรงจุด เนื่องจากทางบริษัทวีฟู้ดส์ ประเทศไทย จำกัด กำลังมองหาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดใหม่ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ “V Farm น้ำนมข้าวโพด” ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จึงได้ร่วมกันพัฒนางานวิจัย ด้วยการนำข้าวทับทิมชุมแพที่มีความโดดเด่นในเรื่องโภชนาการและสารอาหาร ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดในชื่อ V Farm น้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ


“ในเรื่องของการตลาดนั้น ผลิตภัณฑ์ V Farm น้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ มีจุดมุ่งหมายในการเป็นเครื่องดื่ม อHealthy beauty และอยู่ในระหว่างขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู้เชิงพาณิชย์ เพื่อตอบโจทย์ตลาดคนรักสุขภาพที่กำลังเติบโตมากขึ้นในปัจจุบัน ด้วยการขยายผลช่องทางการตลาดในท้องถิ่น สู่ช่องทางการตลาดในการวางขายภายในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมีการคาดว่าจะสามารถวางขายได้ในช่วงกลางปี พ.ศ.2565 เพื่อให้ลูกค้าที่รักสุขภาพได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และความโดดเด่นของวัตถุดิบ ซึ่งได้แก่ข้าวทับทิมชุมแพที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิส จึงคาดว่าจะได้รับความสนใจในการเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกของคนที่รักสุขภาพ”


ประโยชน์มากมาย จนได้รับเลือกให้แปรรูปเครื่องดื่ม Healthy beauty

การที่ได้เลือกข้าวทับทิมชุมแพ มาเป็นวัตถุดิบหลักในการนำมาแปรรูปเป็นน้ำนมข้าวนั้น เนื่องจากข้าวสายพันธุ์นี้มีความโดดเด่น คือ เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มสีแดงคล้ายทับทิม เมล็ดข้าวสีสวย อีกทั้งยังคือ มีคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญ มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิกสูง และฟลาโวนอยด์ที่สูงกว่าข้าวสีไทยสายพันธุ์อื่น ซึ่งสารที่สำคัญในข้าวสายพันธุ์นี้ จะช่วยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นความเต่งตึงให้แก่ผิวพรรณ ลดระดับคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ช่วยให้เม็ดเลือดไม่จับตัวเป็นก้อนจนอุดตัน และป้องกันการเกิดมะเร็ง ซึ่งสามารถตอบโจทย์ในการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรักสุขภาพได้อย่างครอบคลุม


นอกจาการแปรรูปข้าว เพื่อสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแล้ว V Farm น้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ ก็ยังได้มีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวสายพันธุ์นี้ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบหลักนั้น ได้มีการร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จังหวัดกำแพงเพชร หนึ่งในพื้นที่ปลูกข้าวทับทิมชุมแพที่ได้รับการรองรับในเรื่องมาตรฐาน GAP ทำให้เกษตรกรสามารถขายข้าวเพื่อแปรรูปเป็นน้ำนมข้าวได้ตลอดทั้งปี และยังตอบโจทย์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำในช่วงปัจจุบันได้อีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น