xs
xsm
sm
md
lg

ฝีมือเด็กไทย! ทำ “เบรลล์บล็อก” จากขยะกล่องนม – ยางพารา ช่วยลดขยะเพิ่มมูลค่า อำนวยความสะดวกผู้พิการทางสายตา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จาก “ยางพารา” ที่ในปัจจุบันเป็นสินค้าที่มีราคาค่อนค่าผันผวน และ “กล่องนม” ที่ดื่มแล้ว ก็นับเป็นหนึ่งในขยะที่มีปริมาณมาก และสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมหากทิ้งไม่ถูกวิธี ได้กลายมาเป็น “เบรลล์บล็อก” หรือ “กระเบื้องทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา” ที่เอื้อประโยชน์ได้เป็นอย่างมากในการเป็นเส้นทางสัญจร และยังช่วยลดขยะพร้อมกับเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพารา ด้วยฝีมือของนักเรียนไทยที่สามารถประดิษฐ์ จนคว้าการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน The Innovation Week in Africa (IWA 2021) ณ ประเทศโมร็อกโก ได้สำเร็จ

ฤทัยชนก แสงเงินอ่อน - วรมณ เจียมกิม - พรพิสุทธิ์ ชินอมรพงษ์ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (จภ.ปท.) ผู้ร่วมประดิษฐ์เบรลล์บล็อกจากขยะกล่องนม – ยางพารา
นางสาวพรพิสุทธิ์ ชินอมรพงษ์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (จภ.ปท.) หนึ่งในผู้ร่วมประดิษฐ์เบรลล์บล็อกจากขยะกล่องนม – ยางพารา เล่าถึงแรงบันดาลใจว่า จุดเริ่มต้นมาจากการที่ได้สังเกตเห็นว่าผู้พิการ เป็นบุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเรียนรู้ ทำให้การดำเนินชีวิตมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ 

โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตานั้นเป็นผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ซึ่งในประเทศไทยนั้น และในปัจจุบันอาคาร สถานที่และหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีขนส่ง หรือ ห้างสรรพสินค้า ได้มีการติดตั้งเบรลล์บล็อกเพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้พิการทางสายตา แต่บางครั้งการติดตั้งเบรลล์บล็อกก็สามารถทำได้ยาก เนื่องจากภายในสถานที่ปิด มีการออกแบบสถานที่และจัดวางเครื่องเรือน ตามรูปแบบที่ออกแบบเพื่อความสวยงาม ทำให้เกิดอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางในการติดตั้ง


อีกทั้งเบรลล์บล็อกบาง ชนิดจะต้องมีการทำการรื้อถอนหรือขุดเจาะพื้นผิวเดิมเพื่อทำการติดตั้ง จึงนำมาซึ่งการใช้เวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย ที่สูงขึ้นและอาจเป็นการรบกวนผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้นๆ จึงได้ร่วมกันกับเพื่อนคือ นางสาวฤทัยชนก แสงเงินอ่อน และ นางสาวรมณ เจียมกิม โดยมีนายขุนทอง คล้ายทอง และนางสาววรางคณา ธุภักดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมมือกันคิดค้นประดิษฐ์ “เบรลล์บล็อก” ที่มีความทนทานต่อแรง น้ำหนัก สภาพอากาศ มีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีต้นทุนการผลิตและราคาที่ไม่สูงมาก ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใหม่หรือติดตั้งเพิ่มมากขึ้น


ในการพัฒนาผลิตเบรลล์บล็อกได้มีการใช้วัตถุดิบคือ “น้ำยางพารา และ กล่องนม UHT” ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่หาได้ไม่ยาก โดยใช้กล่องนม UHT ที่ผ่านการทำความสะอาดและปั่นละเอียดจนมีลักษณะเป็นเยื่อ ผสมกับน้ำยางธรรมชาติชนิดข้น จากนั้นผ่านการทดลองขึ้นรูปในสูตรต่างๆ และพบว่ามีคุณสมบัติที่ดีมากๆ เหมาะแก่การนำไปใช้งานทำเป็นเบรลล์บล็อก พร้อมกับได้นำเสนอเพื่อให้ผู้ที่สนใจที่นำไปต่อยอด ได้ผลิตเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ชีวิตในที่ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้นในอนาคต


นอกจากจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม และสร้างความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตาแล้ว เบรลล์บล็อกยางพาราและกล่องนม ก็ยังได้คว้ารางวัลเหรียญทอง จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน The Innovation Week in Africa (IWA 2021) ณ ประเทศโมร็อกโก โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำหนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มาอีกด้วย ทำให้ได้รู้ว่าเด็กไทยนั้นเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น