xs
xsm
sm
md
lg

ฟรี! เรียนออนไลน์ประโยชน์และคุณค่าของ “โดรน” ในการปรับใช้กับการทำงานในภาคการเกษตร โดย NEA

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมเรียนหลักสูตร "การสร้างนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออก" ที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงประโยชน์และคุณค่าของโดรน (Drone) ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานในภาคการเกษตรได้อย่างน่าสนใจ รวมถึงทำความรู้จักเครื่องมือและวิธีการต่างๆ เพื่อนำไปใช้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเริ่มเรียนได้ที่ The Guru by NEA ในรูปแบบ Edutainment ซีรีส์ “The Guru ปันความรู้ จากกูรู สู่ตลาดโลก ซีซั่น 3”

https://e-academy.ditp.go.th/theguru/course/GURU015


กำลังโหลดความคิดเห็น