xs
xsm
sm
md
lg

ครม.พิจารณาโครงการจับคู่กู้เงิน ก.พาณิชย์ ปล่อยกู้ช่วยร้านอาหาร 120,000 แห่ง เป็นกรณีพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. พิจารณา ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 โดยกระทรวงพาณิชย์ ได้เริ่มต้นโครงการ “จับคู่กู้เงิน” ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและภัตตาคาร ที่มีอยู่กว่า 120,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู (Soft Loan) ที่ดำเนินการผ่านสถาบันการเงิน 

โดยได้ร่วมมือกับสถาบันบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ในการปล่อยเงินกู้เป็นกรณีพิเศษ เช่น ดอกเบี้ยต่ำและเงื่อนไขพิเศษ ปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการจำนวนมากให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องปิดกิจการหรือปลดลูกจ้าง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ครม. รับทราบข้อเสนอจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. เรื่องแผนการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10 จังหวัดนำร่อง ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ซึ่งจะเริ่มจากจังหวัดภูเก็ต ที่เรียกว่า Phuket Sandbox ที่จะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 2 โดส ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยสถานการณ์ปัจจุบันภูเก็ตมีผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มแล้ว ประมาณ 400,000 คน หรือมากกว่า 60% ของประชากร โดยจะมีการคัดกรองและติดตามตัวนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา จะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ฉีดครบโดสอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และใบอนุญาตเข้าประเทศอย่างถูกต้อง และมีการตรวจโรคระหว่างช่วงเวลาการพักอาศัยในพื้นที่ โดยแนวคิด Phuket Sandbox นี้ จะมีการประเมินผล และนำไปเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ในระยะต่อไป

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติเห็นชอบในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมวงเงินกว่า 2,200 ล้านบาท โดยจะเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบใหม่ จัดสรรอัตราในหน่วยงานราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน มีสัญญาจ้างงานไม่เกิน 1 ปี และได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ รวมทั้งเงินประกันสังคม


กำลังโหลดความคิดเห็น