xs
xsm
sm
md
lg

บจธ.จัดงบซื้อที่ดิน 53 ไร่ ช่วยหาทางออกไร้ที่ทำกินวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านดงหลวง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากนโยบายรัฐบาลวาระเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรที่ขาดที่ดินทำกินหรือมีที่ดินแต่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมายให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดำเนินการผ่านโครงการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ขณะนี้ได้ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยไปแล้วจำนวนหนึ่ง ล่าสุดได้ใช้ซื้อที่ดินจำนวน 53 ไร่ ช่วยวิสาหกิจชุมชนบ้านดงหลวง

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ.


นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยว่า จากปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวบ้านดงหลวง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินเป็นจำนวนมาก โดยเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรหลายครัวเรือนต้องเช่าที่ดินผู้อื่น หรือกู้ยืมเงินจากทั้งใน และนอกระบบ เพื่อนำมาลงทุนหาเลี้ยงชีพตนและครอบครัว เป็นที่มาของการเกิดภาระหนี้สินผูกพันเป็นจำนวนมาก


จากปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านดงหลวง เทศบาลตำบลบ้านโป่ง จึงสนับสนุนให้ชุนชนก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านดงหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ขึ้น เพื่อรวมกลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนจากปัญหาที่ดินทำกิน และขอความช่วยเหลือจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ บจธ. ช่วยสนับสนุนเรื่องการจัดซื้อที่ดิน เพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ.ได้ลงสำรวจพื้นที่ และมีข้อสรุปว่า ในเบื้องต้น บจธ.สามารถให้ความช่วยเหลือในการจัดหาที่ดินทำกินให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านดงหลวงได้ 16 ครัวเรือน

ขณะนี้ บจธ.ได้ประชุมร่วมกับสมาชิกวิสากิจชุมชนฯ ร่วมกันเจรจาติดต่อซื้อที่ดินเป้าหมายจากเจ้าของที่ดิน 10 ราย รวมเนื้อที่ประมาณ 53 ไร่ และได้เซ็นสัญญาจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาจัดสรรให้สมาชิกกลุ่มวิสากิจชุมชนฯ ได้ใช้ประโยชน์ในรูปแบบกรรมสิทธิ์แปลงรวม รายละประมาณ 3 ไร่ โดยในระยะแรกจะเป็นการให้เช่าที่ดินก่อน ซึ่ง บจธ.ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านดงหลวงทั้ง 16 รายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 มีระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้เกษตรกรได้มีเวลาเตรียมตัวในการพัฒนาศักยภาพในการทำเกษตรกรรม และพัฒนาศักยภาพที่ดินให้สามารถทำกินได้อย่างมั่นคง หลังจากนั้นเมื่อสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ มีความพร้อมจึงเปลี่ยนเป็นการเช่าซื้อในระยะยาวด้วยการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลา 30 ปี

นายอดุลย์ อาภา กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านดงหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
นายอดุลย์ อาภา กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านดงหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาของเกษตรกรบ้านดงหลวงส่วนใหญ่คือไม่มีที่ดินเป็นของตนเองจึงต้องเช่าที่ดินทำกิน รายได้จึงไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เมื่อได้รับการแนะนำจากเทศบาลตำบลบ้านโป่งถึงแนวทางการดำเนินงานของ บจธ.ในการช่วยเหลือ สนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เทศบาลฯ จึงสนับสนุนให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านดงหลวง เพื่อขอรับการสนับสนุนที่ดินทำกินตามเงื่อนไขของ บจธ. 

ในระยะแรกเกษตรกรที่เป็นสมาชิกยังไม่มีความเข้าใจและก็ไม่ค่อยมั่นใจ หลายรายจึงได้ลาออกจากกลุ่มไป ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่ก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมกับ บจธ. ทั้งการอบรม การดูงาน จนมาถึงวันนี้ได้มีการทำสัญญาเช่าที่ดินให้แก่เกษตรกร ทำให้เกิดความมั่นใจว่า บจธ.มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาและเป็นทางออกให้แก่เกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินได้อย่างแท้จริง


* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *
SMEs manager

กำลังโหลดความคิดเห็น...