xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ จัดสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์” (Logistics Management & e-Logistics) หวังเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้านการบริหารกลยุทธ์เชิงรุกในยุค New Normal ค้นหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์” (Logistics Management & e-Logistics) เพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ (22-23 ก.ค. 2563) จังหวัดชลบุรี (6-7 ส.ค.63) และจังหวัดสมุทรปราการ (25-26 ส.ค.63) สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการความรู้เกี่ยวกับการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ในยุค New Normal การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในยุค New Normal ด้วยโปรแกรมประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ (Microsoft Power BI) เป็นต้น

เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความรู้และเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการปรับใช้กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้วยระบบ e-Logistics ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจของไทย กล่าวคือ โลจิสติกส์ถือเป็นกุญแจสำคัญในระบบเศรษฐกิจ โลจิสติกส์เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างผลกำไร ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

ซึ่งปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 27,889 ราย ซึ่งมีนิติบุคคลคงอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดที่จะดำเนินการจัดงานสัมมนาฯ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวน 220 ราย ชลบุรีมีจำนวน 2,546 ราย และสมุทรปราการมีจำนวน 2,653 ราย กรมจึงดำเนินการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการฯขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อธิบดีกล่าวสรุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1570 หรือส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5955 อีเมล logisticsdbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
** * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า"SMEsผู้จัดการ"รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุดและร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *

SMEs manager


กำลังโหลดความคิดเห็น...