xs
xsm
sm
md
lg

ศิริราช -วช. พันธมิตร ผลิตหน้ากากผ้านาโน WIN-Masks รับมือ COVID-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น (WIN-Masks:Washable Innovative Nano-Marks) เป็นหน้ากากที่เกิดจากการพัฒนา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ ว่า เกิดขึ้นมาจากทางศิริราช มองว่า ถ้าสถานการณ์การระบาดหรือ การติดเชื้อของโควิด-19 รุนแรงมากขึ้น ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ด่านแรก ต้องมีความพร้อม เพื่อจะได้ให้การดูแลผู้ป่วยได้ และหน้ากากเป็นส่วนสำคัญต้องเตรียมพร้อม และหน้ากากลักษณะไหน ถึงจะเหมาะสมกับบุคลากรทางการแพทย์
โดยทางศิริราช มีทีมที่ได้ทำการพัฒนาหน้ากากอยู่แล้ว ตั้งแต่ปัญหาเรื่องฝุ่น PM.2.5 พอเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้สามารถหยิบงานวิจัยตรงนี้ขึ้นมาใช้ได้ทันที โดยในช่วงนั้นได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานเกี่ยวข้องที่ไปขอความช่วยเหลือ ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยทางศิริราชได้ตั้งโจทย์ขึ้นมา ต้องการหน้ากากที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ที่สามารถทดแทนหน้ากาก N95 ซึ่งมาตรฐานสูง ราคาสูง และเป็นหน้ากากที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

เมื่อเกิดสถานการณ์ COVID-19 รุนแรงขึ้น ด้วยจำนวน บุคลากรทางการแพทย์ต้องการหน้าการเพื่อใช้เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติมากถึง3เท่า และหน้ากากจำหน่ายในท้องตลาดไม่เพียงพอ จากเดิมแจกคนละ 3 ชิ้นต่อสัปดาห์ ต้องเพิ่มเป็นคนละชิ้นต่อวัน ความต้องการเพิ่มมากขึ้น จะมีหน้ากากอะไรมาทดแทน และต้องเป็นหน้ากากที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ โดยที่ประสิทธิภาพยังเหมือนเดิม และจากโจทย์ดังกล่าว เกิดขึ้นมาได้ระยะหนึ่ง ทางศิริราชได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพอดีกับช่วงนี้ที่หน้ากากไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ การพัฒนาวิจัยหน้ากาก WIN-Masks เกิดขึ้น


โดยการผลิตหน้ากากในเบื้องต้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยตรง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ความเสี่ยง และประชาชน ที่ต้องอยู่ในกลุ่มชน หรือพบปะผู้คนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 ขณะเดียวกันลดขยะปนเปื้อนจากหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

สำหรับ คุณสมบัติหน้ากากผ้าในการป้องกันไวรัส COVID-19 ที่ทางศิริราชกำหนด มีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้ 1.ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขของหน้ากาก ที่สามารถป้องกันหรือกรองฝุ่นละอองฝอยขนาด 5 ไมครอนได้ 2. สามารถป้องกันการซึมผ่านของละอองฝอยเสมหะ หรือ สารคัดหลั่งที่เป็นของเหลว จากภายนอกสู่ผู้สวมใส่ และจากเสมหะผู้สวมใส่สู่ภายนอกได้ 3.ความกระชับของหน้ากาก สามารถสวมใส่ได้แนบกับใบหน้า ป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าได้ 4. การซึมผ่านของอากาศได้ดี ไม่ทำให้การหายใจลำบาก และ 5.สามารถซักซ้ำได้โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติทั้ง 4 ด้าน

ด้าน ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ TCELS กล่าวว่า หลังจากทางศูนย์ได้รับโจทย์จากทางศิริราช มาทำการวิจัยพัฒนาหาหน้ากากที่รองรับกับความต้องการดังกล่าว ซึ่งปกติหน้าที่ของ TCELS คือ การทำวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่สามารถนำมาต่อยอดทำการผลิตได้จริง และการทำหน้ากากในครั้งนี้ หน้าที่ของ TCELS โดยเบื้องต้นหาหน่วยงานพันธมิตร ที่มีความพร้อมและสามารถพัฒนาหน้ากากอย่างที่ต้องการได้ และ ได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ซึ่งมีความพร้อมด้านห้องทดลองและอุปกรณ์ทำให้ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่ม ส่งผลให้การพัฒนาหน้ากากออกมาได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องรอเวลา

สำหรับผลการทดสอบคุณสมบัติ หน้ากาก WIN-Masks ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากาก เบื้องต้น หน้ากากต้นแบบสามารถป้องกัน หรือ กรองฝุ่นละอง PM 2.5 ได้ 65% ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ Surgical mask กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้ 80%

ความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของเหลว การทดสอบบนพื้นผิวผ้า ที่เคลือบสารนาโน น้ำไม่ซึมไปในเนื้อผ้า และส่วนการกระชับของหน้ากาก สามารถป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าได้ประมาณ 68% ขณะที่หน้ากากทั่วไปกรองอากาศภายนอกได้ 62% ส่วนของอากาศภายในหน้ากากนั้น ทดสอบแล้มีความสะอาดมากกว่า อากาศภายนอก 3 เท่า ซึ่งดีกว่าหน้ากากทั่วไป ซึ่งได้ค่า 2.65 และได้ทดสอบหน้ากากกับอาสาสมัคร ในสภาพการทำงานในร่ม พบว่า สามารถใส่ได้นานไม่รู้สึกอึดอัด

นอกจากนี้ คุณสมบัติของ WIN-Masks สามารถนำไปซักซ้ำได้ 30 ครั้ง โดยยิ่งซักซ้ำประสิทธิภาพการกรองที่อนุภาค 0.3 ไมครอน จะยิ่งมีประสิทธิภาพดีขึ้น อย่างซัก 30 ครั้ง ประสิทธิภาพการกรองอยู่ที่ 45% จากเดิมที่ไม่ผ่านการซักประสิทธิภาพการกรองประมาณ 34%

สำหรับตัวหน้ากาก มีโครงสร้าง 3 ชั้น ประกอบด้วย 1. ผ้ากันไรฝุ่นศิริราชชนิดทอแน่น เคลือบสารนาโนกันน้ำ 2. ผ้าไมโครไฟเบอร์ผสม ZnO ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 3.ผ้าฝ้ายที่สามารถดูดซับน้ำจากไอจาม ผ้า 3 ชั้น ทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถกรองฝุ่นและละอองฝอยจากเสมหะขนาดเล็กระดับ 2.5-5 ไมครอนได้ ซักล้างได้ มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ

ศ.นพ.สิริกฤกษ์ ทรงศิริไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


ด้าน ศ.นพ.สิริกฤกษ์ ทรงศิริไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวต่อว่า ในส่วนบทบาทหน้าที่ของวช. ในสถานการณ์ COVID-19 คือ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการพัฒนาและวิจัย ซึ่งวช.ทีมนักวิจัย และงานวิจัยอะไรที่สามารถนำมาช่วยแก้สถานการณ์สำคัญของประเทศได้ เป็นหน้าที่เร่งด่วนที่วช.จะต้องดำเนินการ รวมถึง สนับสนุนงานวิจัย หน้ากาก WIN-Masks ของ ศิริราชในครั้งนี้ด้วย

ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวส์เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ด้าน ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวส์เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สทน.ได้นำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ฉายรังสีลงบนหน้ากากเป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะช่วยในการฆ่าเชื้อโรค ก่อนนำไปใช้งาน ซึ่งช่วยให้เกิดความปลอดภัยไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคและไม่มีผลข้างเคียงกับผู้ใช้ เป็นการเพิ่มความสะอาด ปลอดภัยให้กับหน้ากากอนามัย WIN-Masks ซึ่งเป็นการฉายรังสีหน้ากากอนามัยครั้งแรกของไทย


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช กล่าวว่า หน้ากาก WIN-Masks ตอนนี้อยู่ในช่วงของการผลิตในเฟสแรก โดยในเฟสแรก ทาง TCELS ได้โรงงานผลิต ที่ทางองค์การอาหารและยา แนะนำเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานของ อย. ภายใน 3 สัปดาห์แรกจะสามารถส่งมอบได้ 7,000 ชิ้น ซึ่งนำมาใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อน และหลังจากผ่านการทดสอบและปรับปรุง จะเริ่มผลิตอีก 1 แสนชิ้น ซึ่งในส่วนของโรงงานผลิต ตอนนี้มีผู้สนใจผลิต เสนอตัวเข้ามาแล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณา ส่วนการขยายผลต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการระดมทุน โดยอาศัยกลไก Crowd Funding และเมื่อถึงเวลานั้น มีกำลังการผลิตที่สามารถจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้

โทร.02-664-5499* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *

SMEs manager
กำลังโหลดความคิดเห็น