xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ หนุนผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจ บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร ‘เริ่มต้นธุรกิจอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน’ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ และตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจด้วยหลัก “ธรรมาภิบาล” กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าวขานและเพิ่มความสำคัญมากขึ้น ทั้งจากภาครัฐและเอกชน นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มดำเนินธุรกิจ การมีธรรมาภิบาลที่ดีเปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับธุรกิจ ดังนั้น หากผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ และสร้างค่านิยมที่ดีให้กับธุรกิจ จะสามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้านการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ พร้อมทั้งสร้างต้นแบบธรรมาภิบาลธุรกิจ รวมถึงการให้ความรู้นิติบุคคลให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และดึงดูดการลงทุน

โดยในวันนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมหลักสูตร ‘เริ่มต้นธุรกิจอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน’ ให้แก่นิติบุคคลตั้งใหม่ และนิติบุคคลที่สนใจพัฒนาธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาล ซึ่งจะทำให้นิติบุคลทราบถึงหน้าที่ตามกฎหมายภายหลังการจดตั้งนิติบุคคล ทั้งด้านการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆของนิติบุคคล การเตรียมตัวเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจและประโยชน์ที่จะได้รับ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.

ทั้งนี้ กรมฯ มีเป้าหมายหลัก เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างมาตรฐานธุรกิจไทย สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

หลักธรรมาภิบาลถือเป็นหลักพื้นฐานในการประกอบธุรกิจที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการ เพราะหลักดังกล่าวจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมกับการดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อีกในอนาคต อธิบดีกล่าวสรุป

การจัดอบรมหลักสูตรนี้ มีกระแสตอบรับอย่างดีจากมีนิติบุคคลตั้งใหม่ และนิติบุคคลที่สนใจในส่วนภูมิภาค(จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอุดรธานี) ที่เข้าร่วมอบรมมากกว่า 500 ราย และคาดว่าจะมีผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 700 ราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02547 4417,สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th


* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า"SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *
www.facebook.com/SMEs.manager">


SMEs manager
กำลังโหลดความคิดเห็น...