xs
xsm
sm
md
lg

กสอ. บุกเชียงใหม่ ยกระดับอาหารแปรรูปภาคเหนือ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) บุกเชียงใหม่สานต่อนโยบายเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปภาคเหนือ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปได้เป็นอย่างดี โดยมีบริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด แหล่งผลิตเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสสำหรับอุตสาหกรรม และบริษัท ซันสวีท จำกัด ผู้ผลิตข้าวโพดหวานส่งออกรายใหญ่ของไทย

นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพื่อให้กับภาคเกษตรและสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาให้กับเศรษฐกิจฐานราก ปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันสูงขึ้น ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น สังคมมีความต้องการความรวดเร็วและการดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ ทั้งนี้จึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ 1.การสร้างนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ 2.สร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต 3.การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และ 4.การสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม


ทั้งนี้ ปี 2563 กสอ. มีแผนการดำเนินงานในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปด้วยกิจกรรม Smart Food สร้างมูลค่า เพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเมืองเหนือ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอาหารอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีบริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องเทศคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมมาร่วมให้คำปรึกษา

นายสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด


ด้าน นายสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด เผยว่า จากประสบการณ์ในการผลิตเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสมาตั้งแต่ปี 2541 และได้เห็นปัญหาของอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาสินค้าอาหารและรสชาติใหม่ๆ ของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางมักมีอุปสรรคทั้งด้านทรัพยากร เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่ขาดประสบการณ์ในการพัฒนารสชาติอาหารที่มีความซับซ้อน ทำให้มาสามารถควบคุมคุณภาพหรือใช้เวลานานจนไม่สามารถขายสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จึงได้จัดตั้งสถาบันวิจัยรสชาติอาหารขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้พัฒนารสชาติผลิตภัณฑ์อาหารของตนเองได้ในเวลาระยะสั้น รวดเร็วต่อการทำการตลาดเหมาะกับสินค้าเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม อีกทั้งยังสามารถผลิตสินค้าจากโรงงานผลิตผงเครื่องปรุงรสของบริษัท โดยสินค้าสามารถผลิตได้ตั้งแต่ 5-200 กิโลกรัม ทำให้มีความยืดหยุ่น ลดความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ประกอบการ เพื่อโอกาสในการพัฒนารสชาติใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2560 มีผู้มาใช้บริการกว่า 150 ราย และประสบผลสำเร็จไปกว่า 30 โครงการ
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าและช่วยขยายเศรษฐกิจด้านการส่งออก รวมทั้งก่อให้เกิดความเชื่อมโยงการผลิตระหว่างภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม กสอ. จึงได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรไทยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำการเกษตร
ทั้งนี้ กสอ. มีแนวคิดในการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมในรูปแบบของแพลตฟอร์ม 3x3 (3 เสริม 3 ทรานส์ฟอร์ม) คือการใช้ 3 เครื่องมือในการเสริมแกร่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบเกษตรอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ขณะเดียวกันก็ใช้ 3 เครื่องมือในการบ่มเพาะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการทรานส์ฟอร์มไปสู่ระดับต่างๆ ได้โดยการเสริมแกร่ง ประกอบด้วย 1.การส่งเสริมการตลาดกลางและตลาดแบบเกษตรออนไลน์เน้นการการส่งเสริมราคามาตรฐาน ลดกลไกพ่อค้าคนกลาง 2.การพัฒนาต้นแบบรถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเคลื่อนที่ เน้นการแปรรูปสินค้าเกษตรเบื้องต้นเพื่อยืดอายุการผลผลิต 150 ต้นแบบ โดยเข้าช่วยทดลองแปรรูปสินค้าให้กับเกษตรกรที่อยู่พื้นที่ห่างไกล และ 3.การพัฒนาคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรมเชื่องโยง CIV และการท่องเที่ยว เน้นตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเชื่องโยงกลุ่ม OEM Marchandiser 100 กลุ่ม

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ด้าน นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปภายใต้ตราสินค้าของบริษัท KC โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ และข้าวโพดหวานแช่แข็งและยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ในกลุ่มสินค้าสุขภาพ เช่น มันหวานเผา น้ำนมข้าวโพด กะทิสำเร็จรูป และน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม โดยมีกลุ่มลูกค้ากระจายอยู่มากกว่า 70 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน รัสเซีย ซาอุดิอาราเบีย และสวิตเซอร์แลนด์ คิดเป็น 80% ของยอดขายทั้งหมด
ทั้งนี้เพื่อคงคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐาน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จึงได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาบริหารจัดการผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตร โดยเริ่มดำเนินโครงการสมาร์ทฟาร์มที่ KC ฟาร์ม ตั้งแต่ปี 2555 ทั้งการจัดระบบน้ำ ให้น้ำแบบระบบน้ำหยด การให้ปุ๋ย วัดอุณหภูมิ ความชื้น ความร้อนและแสงแดด ซึ่งช่วยให้การเพาะปลูกมีความแม่นยำ มีคุณภาพ เพื่อจำนวนผลผลิตให้มากขึ้นในแต่ละปี โดยจากข้อมูลพบว่าระบบสมาร์ทฟาร์มสามารถเพิ่มผล 30-40% ต่อไร่ ซึ่ง KC ฟาร์ม ถือเป็นสมาร์ทฟาร์มแบบที่ทำให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถนำไปใช้ควบคู่กับภาคเกษตรอย่างเป็นระบบ เกิดความยั่งยืนด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมีการขยายระบบสมาร์ทฟาร์มไปยังฟาร์มของเกษตรกรที่ร่วมทำกับฟาร์ม ปัจจุบันมีประมาณ 200 กว่าราย
อย่างไรก็ตามแนวคิดในการใช้เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยบริหารตั้งแต่คน วัตถุดิบ เครื่องจักร และกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนบริหารเครือข่ายธุรกิจภายใต้ Supply Chain ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทต้นแบบที่มีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการดำเนินการรูปแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *
กำลังโหลดความคิดเห็น...