xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงานจัดทำโรดแมปพื้นที่ EEC แก้ปัญหาขาดแรงงาน 2.9 หมื่นคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานมอบหมายให้ กพร.สำรวจความต้องการแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ใน 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พบว่ามีการขาดแคลนแรงงานแบบเร่งด่วนกว่า 2.9 หมื่นคน โดยแก้ปัญหาด้วยการจัดทำโรดแมปแนวทางประชารัฐ แบ่งการดำเนินงาน 3 ระยะ ระยะเร่งด่วน จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ระยะที่ 2 สร้างระบบฐานข้อมูล Big Data และระยะยาว จัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงจัดหางาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ กพร.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการจัดหาและพัฒนาทักษะฝีมือตามความต้องการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการแรงงานในเขตพื้นที่ EEC ใน 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ทำให้ทราบถึงปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น ขาดแคลนแรงงานกว่า 2.9 หมื่นคน วุฒิการศึกษาและทักษะที่สถานประกอบกิจการต้องการ รวมทั้งวางแผนพัฒนากำลังแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนอุตสาหกรรมเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence)

ทั้งนี้ กพร.ได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานจัดทำ Roadmap แนวทางการจัดหาและพัฒนากำลังคนรองรับการขยายตัวและการลงทุ่นในเขต EEC ในการมุ่งแก้ปัญหาที่กล่าวมา โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ที่ชลบุรี พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (up-re skill) และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งดำเนินการจัดหาแรงงานทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการ

ระยะกลาง 1-5 ปี (2562-2566) สร้างระบบฐานข้อมูลแบบ Big Data เพื่อใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานและ Matching พัฒนาระบบการฝึกและเครื่องจักรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลระยะยาว จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Training Excellence Center ใน 3 จังหวัด พัฒนาหลักสูตรทวิภาคีด้านอาชีวศึกษาและสหศึกษาในระดับ ป.ตรี สร้างเครือข่ายและให้การรับรองสถานฝึกอบรมของเอกชนในการฝึกอบรมแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ยกระดับทักษะและทดสอบฯ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 68,900 คน

และระยะยาว 5-10 ปี (2567-2576) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงการจัดหางานกับตัวบุคคล (การหางาน การพัฒนาทักษะฝีมือ การศึกษา) พัฒนาหลักสูตรและการจัดทำมาตรฐานฝีมือในสาขาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่ง Roadmap จะเป็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ EEC จะมีการจัดทำให้มีความสมบรูณ์* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...