xs
xsm
sm
md
lg

ทีเส็บจับมือเอ็นไอเอ ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ
“ทีเส็บ” จับมือ “เอ็นไอเอ” พัฒนานวัตกรรมสร้างจุดแข็งอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ร่วมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยโดดเด่นด้านนวัตกรรม คาดภายใน 5 ปี อุตสาหกรรมไมซ์จะสร้างรายได้ให้ประเทศ พร้อมพัฒนาบุคลากรให้แข็งแกร่ง

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยนวัตกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมตัวอย่างสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและข้อมูลอัจฉริยะ อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยอย่างยั่งยืน ทีเส็บและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเอ็นไอเอ จึงลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรมให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการจัดงานภายใต้นโยบายอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 พร้อมพัฒนาและกระจายความรู้ อีกทั้งสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านการส่งเสริมการตลาด การพัฒนาเมืองไมซ์ซิตี้ รวมถึงบุคลากรและสถานที่จัดงาน

นายจิรุตถ์กล่าวว่า ภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ทีเส็บและเอ็นไอเอ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมนวัตกรรมผ่านธุรกิจไมซ์ โดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงานเบื้องต้นภายใน 5 ปี ผ่านแคมเปญ “INNOVATION THAILAND” ได้แก่ 1. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และยกระดับประเทศไทยด้วยนวัตกรรมให้เป็นผู้นำไมซ์ในเวทีโลกผ่านเวทีส่งเสริมการตลาดไมซ์ประเทศไทย เช่น งานเทรดโชว์ และโรดโชว์ไมซ์ในและต่างประเทศ 2. ยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพผ่านการใช้นวัตกรรม โดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมผ่านแนวทางการพัฒนา “ไมซ์ซิตี้” ก่อให้เกิดการกระจายความเจริญและรายได้สู่ท้องถิ่น และ 3. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางนวัตกรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับในอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านหลักสูตร “MICE Academy” ทำให้สามารถนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศได้

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีระยะเวลา 5 ปี คาดว่าจะเป็น 5 ปีที่เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ทั้งในแง่ของการสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของการใช้นวัตกรรมได้ต่อไปอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการหรือกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาของฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อธุรกิจ ได้แก่ การประกวด SMART MICE Innovation Awards: co-creation camp ที่ Knowledge Exchange Center, กิจกรรม Service Design Workshop ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาการใช้นวัตกรรมในธุรกิจไมซ์, โครงการ SMART MICE Innovation Award ส่วนแผนงานในอนาคต เช่น การจัดทำ MICE Intelligence Website ในเว็บไซต์ของทีเส็บ, การพัฒนา Smart Biz แอปพลิเคชันเฟส 2 และการจัดประกวดไอเดียสตาร์ทอัพระดับ Pro-league@ITW ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *
กำลังโหลดความคิดเห็น...