xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.ดึงบริษัทชั้นนำญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนเทคนิคการผลิตสู่ SMEs ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดงานสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยี (Collaboration Forum in Connected Industries : Thai-Japan) หวังเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะจากประเทศญี่ปุ่นกับผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0


นายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า งานสัมมนาสุดยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมหนึ่งในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น อันเป็นผลสืบเนื่องจากความร่วมมือตามหนังสือแสดงเจตจํานง (Memorandum of Intent) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย กับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Minister of Economy, Trade and Industry: METI) โดยประเทศญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนกิจกรรมการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยโดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรม S-curve ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0 ขณะที่ญี่ปุ่นเรียกแนวคิดนี้ว่า Connected Industries ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งระบบด้วยการเชื่อมต่อบริษัท อุตสาหกรรม ข้อมูล บุคลากร และเครื่องจักรระหว่างบริษัทใหญ่กับ SMEs เข้าด้วยกัน

ด้านนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การสัมมนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี Collaboration Forum นี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ได้คัดสรรบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 20 บริษัท ในเทคโนโลยีด้าน Smart Factory และด้าน Smart Logistic & Supply Chain ซึ่งในส่วนของ กสอ.ได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 200 บริษัท ทั้งจากบริษัทสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงานร่วมเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม

“ผมหวังว่าการสัมมนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีฯ ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการพบปะและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ระหว่างกัน โดยให้บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะในรูปแบบ Speed Innovation Showcase บนเวทีเทคโนโลยีทั้ง 2 ด้าน (Smart Factory และด้าน Smart Logistic & Supply Chain) อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยได้เข้าชมการสาธิตเทคโนโลยีต่างๆ จากญี่ปุ่นตามบูทที่จัดแสดงผลงาน รวมทั้งสามารถเจรจาหารือกับบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรงเพื่อหาความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจต่อไปได้ด้วย” นายกอบชัยกล่าว
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *
กำลังโหลดความคิดเห็น