xs
xsm
sm
md
lg

ธพว.แจงนโยบายปี 60 เน้นความโปร่งใส พร้อมลงดาบทุจริตองค์กร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
SME Development Bank เดินหน้าเคลียร์ปัญหาทุจริตภายในองค์กร ตั้งแต่ปี 2555-2557 พร้อมลงดาบผู้กระทำความผิดไปแล้ว 74 กรณี แบ่งเป็นผิดร้ายแรง 10 กรณี ลงโทษ ตัดและลดเงินเดือน และเลิกจ้าง มี 3 กรณี ส่วนเรื่องร้องเรียน ปี 59 มี 120 เรื่อง ชี้ปี 60 ธนาคารมีนโยบายชัดเจนเรื่องความโปร่งใส และธรรมาภิบาล

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ภายในองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ธพว.ชุดปัจจุบันที่มีนโยบายกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เน้นความโปร่งใส ธรรมาภิบาล

“จากกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของธนาคารนับตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีกรณีการกระทำผิดโทษทางวินัยร้ายแรงและไม่ร้ายแรงรวม 74 กรณี โดยแบ่งเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง เช่น ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่/จงใจหรือประมาท หรือการกระทำอื่นๆ ที่ทำให้ธนาคารได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง รวม 10 กรณี และโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง อาทิ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ภาคทัณฑ์ ตักเตือน ยุติเรื่อง รวม 61 กรณี และอื่นๆ (เลิกจ้าง) รวม 3 กรณี โดยธนาคารได้นำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแบ่งเป็น ปี 2555-2557 จำนวน 39 เรื่อง และปี 2558-2559 จำนวน 30 เรื่อง ซึ่งสาเหตุการกระทำความผิดทางวินัยของพนักงานส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขาดความรอบคอบระมัดระวังรวม 22 เรื่อง รองลงมาคือเจตนากระทำผิดรวม 16 เรื่อง รู้เท่าไม่ถึงการณ์รวม 16 เรื่อง และหาสาเหตุไม่พบการกระทำความผิดรวม 15 เรื่อง

สำหรับเรื่องร้องเรียนในช่วงปี 2559 นี้มีทั้งหมด 120 เรื่อง ร้องเรียนผ่านระบบ 1111 รวม 35 เรื่อง และร้องเรียนผ่านหน่วยงานภาครัฐรวม 85 เรื่อง ซึ่งธนาคารสามารถหาข้อยุติได้รวม 83 เรื่อง อาทิ เรื่องร้องเรียนความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ 74 เรื่อง หาข้อยุติได้ 43 เรื่อง เรื่องร้องเรียนความช่วยเหลือด้านปรับโครงสร้างหนี้ 22 เรื่อง หาข้อยุติได้ 19 เรื่อง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ 7 เรื่อง หาข้อยุติได้ 6 เรื่อง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรม 10 เรื่อง หาข้อยุติได้ 8 เรื่อง เรื่องร้องเรียนการแนะนำด้านบริการ 5 เรื่อง หาข้อยุติได้ทั้งหมด 5 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ อีก 2 เรื่อง ธนาคารก็สามารถหาข้อยุติได้ทั้งหมด 2 เรื่องเช่นกัน โดยเรื่องร้องเรียนอีก 37 เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการหาข้อยุติ”

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวผู้บริหารและคณะกรรมการธนาคารรับรู้และรับทราบเป็นอย่างดี โดยไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงเดินหน้าสร้างแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการปฎิบัติงานอย่างชัดเจน มีมาตรการการสอบสวน ลงโทษ ไล่ออก หรือพร้อมดำเนินคดีอาญาอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีความผิดจริง พร้อมปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้พนักงานเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จนสามารถลดปัญหาการทุจริต การเรียกรับสินบน หรือความไม่ชอบมาพากลของกระบวนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัด

นายมงคลกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปี 2560 นี้ ธนาคารมีนโยบายดำเนินการตามประกาศเจตจำนงสุจริตและธรรมาภิบาล ตามประกาศคำปฏิญาณตามข้อกำหนดของ ป.ป.ช.ที่จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี โดยพร้อมผลักดันองค์กรให้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสะท้อนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรม ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น SME Development Bank ธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงมุ่งสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล อย่างมั่นคงยั่งยืน เคียงข้างผู้ประกอบการไทย

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...