xs
xsm
sm
md
lg

“กรมพัฒน์” ติวสถาบันการเงินรับกฎหมายหลักประกันธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” นำร่องจัดสัมมนาติวเข้มผู้ประกอบการ ก่อน พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจจะบังคับใช้จริงวันที่ 2 ก.ค.นี้ เน้นข้อกฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินเป็นผู้รับหลักประกัน ให้ความรู้ การเตรียมตัว หลักเกณฑ์ต่างๆ คาดจะช่วยให้สถาบันการเงินมีความพร้อมมากขึ้น

นา.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตั้งแต่ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไปนั้น โดยสาระสำคัญของกฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินเป็น “ผู้รับหลักประกัน” และกำหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำหน้าที่จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ กรมฯ ได้ศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ทางกรมฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ให้แก่สถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้รับหลักประกัน ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ และได้ออกประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือวิธีการยืนยันตัวตนของผู้รับหลักประกันสำหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 โดยสถาบันการเงินสามารถขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 ที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป และกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 รวมทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ได้ดำเนินการทดสอบระบบแจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง

นอกจากนี้ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากรมฯ ได้จัดสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สถาบันการเงินเกี่ยวกับการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งมีสถาบันการเงินสนใจส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวนมาก โดยคาดว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้สถาบันการเงินมีความพร้อมเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้และสามารถยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อย่างถูกต้อง
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...