xs
xsm
sm
md
lg

“เอสเอ็มอีแบงก์” เปิดรับสมัครผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบริหารสินทรัพย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด (ที่มีความเชี่ยวชาญด้านประเมินหลักประกัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-29 เมษายน 2559 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 34 อาคาร SME Bank Tower 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.ในวันทำการ โทรศัพท์ 0-2265-4053, 0-2265-4057 สามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smebank.co.th

ทั้งนี้ ผู้สมัครตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารสินทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือด้านการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) อย่างน้อย 10 ปี พร้อมทั้งด้านการวางแผน ด้านกฎหมาย มีความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นผู้มีและสามารถแสดงวิสัยทัศน์ในด้านกระบวนการเร่งรัดและติดตามหนี้ ด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ด้านสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ด้านคดีและกฎหมาย

สำหรับ ผู้สมัครตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด (ที่มีความเชี่ยวชาญด้านประเมินหลักประกัน) ต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ด้านสินเชื่อ ด้านการวางแผนการตลาด ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และมีความเชี่ยวชาญด้านประเมินหลักประกัน อย่างน้อย 10 ปี พร้อมทั้งด้านการวางแผน ด้านกฎหมาย ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

ผู้สมัครทั้ง 2 ตำแหน่งต้องมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร คือ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากสถาบันการเงิน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายงาน หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายงาน หรือเทียบเท่านั้น ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

ประกาศรับสมัครครั้งนี้ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร โดยธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายในก่อนจึงจะคัดเลือกจากบุคคลภายนอกต่อไป

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น