xs
xsm
sm
md
lg

ก.ค. 57 ต่างด้าวลงทุนไทยเพิ่มร้อยละ 11 มูลค่า 5 พันล้าน จ้างงาน 527 คน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

   นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผย ตัวเลขต่างด้าวลงทุนในไทย ช่วงเดือน ก.ค. 2557 จำนวน 39 ราย เพิ่มร้อยละ 11 ช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการลงทุน 5,676 ล้านบาท มีการจ้างงาน 527 คน ส่วนการลงทุนต่างด้าว ม.ค.-ก.ค. 57 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เงินทุนเพิ่มร้อยละ 13 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 39 ราย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรกจำนวน 15 ราย ทั้งนี้ การอนุญาตทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 5,676 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 527 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม และบริษัทคู่ค้า จำนวน 21 ราย (คิดเป็นร้อยละ 54 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 4,605 ล้านบาท ได้แก่ การให้กู้ยืมเงิน รับค้ำประกันหนี้ ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้เช่าแม่พิมพ์ เป็นต้น ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์

2. คู่สัญญาภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 ราย (คิดเป็นร้อยละ 23 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 1,011 ล้านบาท ได้แก่ บริการสำรวจข้อมูลทางธรณีวิทยา ก่อสร้างและติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันให้แก่กลุ่มบริษัท ปตท. ให้คำปรึกษาแนะนำและจัดทำคู่มือการจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานให้แก่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย และบริหารจัดการระบบการเดินรถไฟฟ้าให้แก่ รฟม. ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี

3. ธุรกิจสำนักงานผู้แทน/ภูมิภาค จำนวน 6 ราย (คิดเป็นร้อยละ 15 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 21 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ รองลงมาเป็นการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่ที่จำหน่ายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้สินค้าในประเทศไทย ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สิงคโปร์ และสเปน

4. ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 5 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 34 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งสายพานลำเลียงที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และค้าส่งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องน้ำ ระบบสปา ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเทศที่ได้รับอนุญาตได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

5. ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 5 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเทศที่ได้รับอนุญาตคือ ญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2557 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 11 และเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 431 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 475 ทั้งนี้ เนื่องจากในเดือนกรกฎาคม 2557 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง

อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 (มกราคม-กรกฎาคม 2557) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 225 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 13,049 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SME ผู้จัดการออนไลน์” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...