xs
xsm
sm
md
lg

เตือน ผปก.ส่งงบการเงินก่อน 2 มิ.ย. หากพ้นโดนปรับ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำชับธุรกิจกว่า 500,000 รายทั่วประเทศให้ส่งงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นำส่งให้ทันภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 หากไม่นำส่ง หรือส่งล่าช้าเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดต้องโทษปรับ

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีรอบปีบัญชี 2556 นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถ้าเป็นกรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องนำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี คือภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2557

ส่วนกรณีบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำเสนองบการเงินต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชี โดยต้องอนุมัติงบการเงินภายในเดือนเมษายน 2557 และต้องนำส่งงบการเงินภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และกรมฯ ให้ความสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ติดต่อ โดยลดจำนวนงบการเงินที่ต้องนำส่งเหลือเพียงชุดเดียวทั่วประเทศ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำส่งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง คือ 1. ทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และ 2. นำส่งด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี, สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 ในกรุงเทพมหานคร (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ์ บางนา และศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ), สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ, สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าสาขาแม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย

“ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญของการนำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนหรือพ้นกำหนดกรมฯ จะส่งดำเนินคดีทุกราย ซึ่งจะโดนโทษทั้งจำทั้งปรับสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด และก่อนนำส่งงบการเงินควรตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด รอบคอบ หากมีข้อบกพร่องกรมฯ จะไม่รับงบการเงินดังกล่าว เนื่องจากงบการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำงบการเงินไปใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวทิ้งท้าย

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SME ผู้จัดการออนไลน์” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น