xs
xsm
sm
md
lg

รู้จักระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วช. เผยความสำคัญของฐานข้อมูลงานวิจัยไทย ช่วยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รู้จักระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วช. เผยความสำคัญของฐานข้อมูลงานวิจัยไทย ช่วยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนองค์ความรู้งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีปร รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น